Nya bostadsrätter på Anneberg

Under hösten 2021 kommer Riksbyggen att bygga bostadsrätter på Anneberg. På den här sidan kan du ta del av exploateringen, nyheter och den nya detaljplanen för Hammar 1:62 etapp 1.

3D-situationsplan över Hammarötassen
Bild från Riksbyggen: Situationsplan i 3D över etapp 1 och 2, Brf Norra Hammarötassen

Inför byggstart

Innan Riksbyggen startar byggnationen behöver Hammarö kommun, med hjälp av Sten- och Vägarbeten, anlägga gata, gång- och cykelväg, ledningar för vatten och avlopp, fjärrvärme, el och fiber så att bostadsrätterna har allt de behöver innan byggstart.

Det kommer att förekomma en hel del sprängningsarbeten på området och för att säkerställa att vi håller oss under tillåtna vibrationsvärden har vi placerat ut ett flertal vibrationsmätare. Det kommer ske varningar med ljudsignal innan sprängning sker.

Under byggprocessen kommer det fortsatt att vara en hel del byggtrafik genom området Anneberg. För att öka säkerheten, sänka hastigheten och minska risken för olyckor kommer ett tillfälligt farthinder placeras ut vid den befintliga gång- och cykelvägen. Det kommer byggas ett permanent farthinder så småning om.

När kommun är klar med detta arbete kommer Riksbyggen ta över och påbörja byggandet av lägenhetshusen som ska stå klara 2023.
Så småningom kommer det att byggas fler bostadsrätter på den södra delen av området, men det arbetet beräknas dra i gång efter att etapp 1 är klar.

Bild: Karta med inringat område för det nya bostadsområdet på Anneberg. 

Bild från Riksbyggen: Karta över etapp 1, för nya bostadsområdet på Anneberg.

Är det något du undrar över ta kontakt med vår projektledare.

William Strömgren
Projektledare på Hammarö kommun
William.stromgren@hammaro.se
054-515390

Läs mer om projektet Bostadsrättsföreningen Norra Hammarötassen på Riksbyggens hemsida.

 

Nyheter

Det finns inga nyheter.
Sidan uppdaterad: 2021-04-22