Ett växande Hammarö - med människa och miljö i fokus

Hammarö är en attraktiv kommun att bo i. Vi är idag den snabbast växande kommunen i Värmland sett till storlek. Fler invånare innebär ökade krav på kommunal service men det ger oss också möjligheter. Vi behöver därför bygga nytt, rusta upp och hitta nya lösningar som gör att vi kan utvecklas långsiktigt hållbart för kommande generationer.

Mamma och barn ligger bredvid varandra på klipporna med en bukett blommor.

Hammarö nära dig!

På Hammarö är du alltid nära. Nära vattnet, skogen, staden och naturen. Många väljer att bo här just för närheten och den fina miljö och natur som vi har runt om oss. Vi ska därför växa med omsorg till naturen. I vår översiktsplan kan du ta del av hur växandet ska ske och vart vi tänker att det är möjligt att växa med så lite påverkan på naturen som möjligt och för att bevara den fina gröna ö som vi har.

Kommunen med framåtanda

Hammarö är och ska fortsätta vara en kommun i framkant med bra kvalité inom samtliga verksamheter. Vi är idag en av Sveriges bästa skolkommuner, något som vi är stolta över. Eftersom det finns många barnfamiljer på ön så är det också en av de verksamheter som växer och utvecklas som mest genom ett antal nya förskolor och skolor som byggs under de närmsta åren.

Vi behöver också ge utrymme och möjlighet att bo kvar på ön när man blir äldre. År 2019 så utsågs vi till årets e-hälsokommun. Under 2020 så öppnade vi vårt stora fina äldreboende på Djupängen. Från 2020 har två nya förskolor och två nya skolor byggts inklusive två nya idrottshallar. Fler byggprojekt pågår.

Det lilla i det stora

Trots att vi blir fler så är närheten och tryggheten det viktigaste vi har och det är också det som vi har med oss i alla våra projekt. Med det så menar vi att all utveckling som sker, med verksamheter och byggnader som växer, ska göra det med närhetsperspektivet i åtanke. Stora skolor och äldreboenden ska delas in på ett sådant sätt att de enkelt går att dela upp i mindre områden. Detta kan ske genom indelningar av olika avdelningar och gårdar. Verksamheterna ska också vara utplacerade på flera områden på ön så att det alltid finns en närhet till förskolor och andra verksamheter där många bor.

Sidan uppdaterad: 2023-03-16