Naturligt utmanande miljö ger trygga och självständiga barn

Kullar, stockar, stenar och blåbärsris, så är beskrivningen av Annebergs nya förskolas utemiljö i Hammarö kommun. Här finns skogen och naturen direkt på gården.

Utemiljön på Annebergs förskola.

Här litar man på barnens egna riskbedömningar och utifrån det forskningsbaserade arbetssättet om balanserad riskbedömning har kommunen antagit ett koncept som ska stärka barnens motorik och självkänsla.

- Många idag lever i en för steril miljö med plana gräsmattor. Forskning har visat att barn som i tidig ålder tränar sin förmåga att bedöma risker, slår och skadar sig mindre när de sen växer upp. Det är något som vi tagit till oss och vill främja, säger Björn Svantesson, skolchef i Hammarö kommun.

"Det lilla i det stora"

Med 12 avdelningar fördelat på tre huskroppar i två plan och med tre separerade gårdar har gjorts allt för att skapa en värld med barnen i centrum och där också naturen blir en naturlig del av deras miljö.

Det kan låta stort men konceptet har från start utformats för att spegla "det lilla i det stora", ett koncept framtaget av barnen och pedagogerna själva. Här finns inga skrymslen eller vrår, allt är anpassat i barnens höjd och det finns gott om ljusinsläpp och mindre rum för att kunna dela in barnen i mindre grupper om så önskas.

Skogen på gården

Närheten till skog är det många förskolor som efterfrågar och önskar. Här har man den direkt på gården.

- Här finns alla möjligheter att lära av natur, växter och djur. Man kan följa näringskedjan och lära sig mer om kretslopp och annat för att visa mer omtanke för vår omvärld och planet, något som är högst aktuellt idag, säger Björn Svantesson.

Utemiljökonceptet om balanserad riskbedömning är antaget för hela kommunen. Fler nya förskolor och skolor är byggda med samma koncept och när utemiljön på en befintlig förskola eller skola förnyas så är det utifrån konceptet om balaserad riskbedömning som den kommer att följa.

Fakta om balanserad riskbedömning:
Balanserad riskbedömning är ett forskningsbaserat arbetssätt som ska främja barns motorik och självkänsla. Forskning har visat att barn som i tidig ålder får lära sig att göra egna riskbedömningar slår sig mindre när de sen växer upp.

Sidan uppdaterad: 2023-03-16