Driftstörning

På den här sidan kan du läsa mer om pågående driftstörningar och planerade arbeten för Hammarö kommun, Hammarö energi AB och Hammarö stadsnät.

Vattenavstängning Axelssonsvägen 
Onsdag 26 januari 14:00-15:00

SMS har gått ut till berörda fastigheter.

Vattenavstängning Onsdag kl 14:00~15:00.

Inför avstängningen, är det bra om ni tappat upp vatten så ni har en reserv under tiden för avstängningen.

När vattnet släpps på igen.
Låt gärna vattnet rinna i din kran närmst vattenmätaren endast kallvatten och i samma kran några minuter.
Om det är missfärgat eller dåligt tryck så plocka bort eventuell sil som sitter på kranen, låt vattnet därefter rinna tills det blir helt klart.
Missfärgat vatten är inte farligt, missfärgningen består av rostutfällningar.
Använd inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning, då ljusa kläder kan bli missfärgade.

Om du har frågor, ring kontaktcenter 054-515000

MVH Va-LedningsnätetVA arbeten korsningen Axelssonsvägen/Cederroths väg
Korsningen avstängd under arbetet
Från 18 januari tillsvidare.

Vi kommer utföra VA arbeten i korsningen Axelssonsvägen/Cederroths väg med start  tisdag 18 januari.
Trakiken leds om under tiden för arbetet. Följ anvisningarna.

Ny infartsväg påverkar befintlig gång- och cykelväg 

Idag 28/9 har arbetet med att anlägga en ny infartsväg, från rondellen vid Rosenlund in mot idrottshallarna, på Hammarlundens skolområde påbörjats. Arbetet påverkar den befintliga gång- och cykelvägen som kommer behöva ledas om.

Trygg och säker övergång

För att göra det så tryggt och säkert som möjligt att passera under anläggningsarbetet kommer det finnas vakter på plats längs cykelbanan och kravallstaket är utplacerade som fartdämpare. Arbetet med gång- och cykelvägen kommer vara pausat mellan klockan 07.50-08.30 när morgontrafiken till skolan är som störst.

När arbetet med den nya gång- och cykelvägen är klart kommer det sättas upp staket mellan den och byggområdet. 

 

Sidan uppdaterad: 2022-01-26