Driftstörning

På den här sidan kan du läsa mer om pågående driftstörningar och planerade arbeten för Hammarö kommun, Hammarö energi AB och Hammarö stadsnät.

Cirkulationsplatser på Lövnäsleden

På måndag 30 november börjar ett arbete med nya cirkulationsplatser på Lövnäsleden. En vid bostadsområdet Rosenlund och en vid bostadsområdet Anneberg. Trafiken leds om via en tillfällig väg under arbetets gång. Hastigheten kommer där att begränsas. Arbetet beräknas vara klart innan årets slut.

Kartbild över Anneberg och Rosenlund. Cirkulationsplatserna är gråmarkerade och den tillfälliga vägen rödmarkerad.

Vägarbeten vid Annebergs förskola

Just nu så pågår ett större arbete som påverkar framkomligheten på cykelbanan vid Annebergs nya förskola. Delar av cykelbanan kommer tillfälligt att ledas om. Det innebär att det fortfarande kommer att gå att ta sig fram men att framkomligheten är begränsad. Om du cyklar så kan du bitvis behöva leda cykeln.


Ritningen ovan visar hur cykelbanan kommer ledas om. Den tillfälliga cykelbanan gäller från och med helgen vecka 45.

Gatljusarbete Floravägen, Klöverudsvägen 

På måndag 5 oktober börjar ett grävarbete för gatljus på Floravägen och del av Klöverudsvägen (från Floravägen till Egnahemsvägen). Arbetet kommer att pågå dagtid och stundtals kan framkomligheten vara begränsad.
Arbetet beräknas pågå i några veckor.

Avstängd gång-och cykelväg, Cederroths väg

Gång- och cykelvägen mellan Tegnérvägen och Karlavägen (längs Cederroths väg) har stängts av för VA-arbete. Arbetet kommer att pågå till slutet av november. Omledning av vägen sker via Axelssonsvägen, skyltar finns på plats. 

Sidan uppdaterad: 2020-11-25