Driftstörningar

Här kan du läsa om pågående driftstörningar.

Uppdatering av fjärrvärmemätare
Hagaområdet

Hammarö energi hälsar att det håller på med uppdatering av fjärrvärmemätare i villor i området Haga, Skoghall.


Älgjakt Vidön
Torsdag 1 december och fredag 2 december

Under torsdag 1 december och fredag 2 december kommer det vara extra älgjakt på Vidön. Var uppmärksam om du vistas i skogarna i området.

Vägavstängning Klöverudsvägen/Egnahemsvägen
Från 24 november 

Från och med idag torsdagen den 24/11 kl 09:30 kommer vi på VA-ledningsnät att behöva gräva upp korsningen Klöverudsvägen/Egnahemsvägen för ett VA-arbete, se bifogad bild.

 


 

Förbättringar av parkeringen vid modulskolan Mörmo 7-9 ska göras under v.44 

Maskiner kommer finnas på plats och kan begränsa framkomligheten.


 

Rivningsarbete v.43-44

Under v.43-44 sker rivning  av kategoriboende på området mellan Hammarö utbildningscenter och Hammarö Arena. Buller och damm förekommer under rivningsarbetet. 


 

 

Vecka.42 påbörjas spränings och schaktingsarbete på området mellan Karlstadsvägen och Vedspelsvägen

Förberedande markarbete och sprängning för vatten och avlopp görs på området. Arbetet kommer ske dagtid under säkra förhållanden. Ljudsignal kommer höras före och efter sprängning och buller och vibrationer kan förekomma. Det finns även vibrationsmätare uppsatta och berörda fastigheter och hushåll som berörs är informerade.Grävarbeten på Klöverudsvägen för VA-arbete

Start måndag 26 september

Vi kommer att utföra ett större VA-arbete på Klöverudsvägen vi kommer att dela upp jobbet i tre etapper.

Etapp 1: Klöverudsvägen kommer att vara helt avstängd från Baldersvägen och delvis från Egnahemsvägen under arbetets gång då vi kommer att gräva upp hela vägens bredd.
Vi börjar vid korsningen Klöverudsvägen/Baldersvägen (röda strecket) och jobbar oss upp mot Egnahemsvägen.


Arbete med vatten- och avloppsledningar längs Klöverudsvägen 15-33. 
Hösten/vintern 2022-2023

Med start under vecka 37 kommer serviceförvaltningen att byta ut befintliga VA-ledningar på Klöverudsvägen 15-33. Projektet beräknas pågå under hösten/vintern 2022-2023 och arbetet kommer ske vardagar 07.00 – 16.00. Under arbetstid kommer det vara tung trafik i området.

Förändringar för biltrafik

Parkeringsmöjligheter på Klöverudsvägen kommer vara begränsade under projektets genomförande. Vid behov kommer trafiken ledas om via omkringliggande gator.

Vattenavstängning

Eftersom de befintliga vattenledningarna kommer att bytas ut, behöver vi stänga av vattnet till vissa fastigheter då kopplingsarbete utförs. Detta meddelas berörd fastighetsägare vid varje tillfälle. Avstängningen kommer att ske dagtid under kortare perioder (1-3 timmar per tillfälle).

Materialupplag kommer att etableras på planen vid Klöverudsvägen/Baldersvägen under pågående projekt.

Vi jobbar för att minimera eventuella störningar.

Utbyte av gatubelysningen på delar av Lövnäs
Från vecka 26

Under 2022 och 2023 kommer gatubelysningen på delar av Lövnäs att bytas ut.

Arbetet startar v. 26, med semesteruppehåll v. 28-31. Del av Lindersvägen samt Alviksvägen kommer att bytas ut först. Här är alla vägar som är berörda av arbetet:

  

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2022-12-01