Driftstörningar

Här kan du läsa om pågående driftstörningar gällande: VA, avfall-renhållning, vattenläckor, vägarbeten m.m.

Fortsatta förseningar med sophämtningen
vecka 8

Det är fortfarande problem med en sopbil som innebär att ni kan få tömt någon dag senare än enligt tömningsschemat. Låt kärlet stå tills ni fått tömt.

VA-jobb på Karlavägen som kommer innebära vägavstängningar. Start vecka 8

Vi kommer att starta upp ett större VA-jobb på Karlavägen under Vecka 8. Vi kommer börja med att gräva upp utanför Karlavägen 14, därefter kommer vi att starta upp i korsningen Karlavägen/Parkvägen och jobba oss upp mot Karlavägen 14.

Vi beräknar tiden till ca 10–12 veckor. Vi kommer att behöva stänga av vägen för all biltrafik successivt under arbetets gång. Till boende inom arbetsområdet kommer vi i möjligaste mån hålla era infarter öppna för in och utfart. Alternativa vägar markerat med gult på kartbild, röda strecken vart vi börjar och kommer att sluta. Vi kommer att upprätta en provisorisk gång/cykelbana vid sidan om själva arbetsområdet.

Har du koll på hur kallt det är vid vattenmätaren i din fastighet?

Det finns risk att vattenmätaren fryser sönder i detta kalla väder och det kan orsaka vattenskador. Det behöver vara minst 5 plusgrader för att den inte ska frysa.

Det är fastighetsägarens ansvar att skydda vattenmätaren mot frost och du står själv för kostnader för utbyte av skadad vattenmätare.
Om olyckan är framme och vattenmätaren har fryst så ta kontakt med oss på telefonnummer 054-51 50 00.
Om en vattenledning skulle frysa rekommenderar vi att du tar kontakt med ett VVS-företag.

Trafikstörningar övergångsställe Hammarö Arena/Vedspelsvägen

Det pågår just nu ett arbete med att flytta terracompen (övergångsstället) på cykelbanan mot Hammarö Arena. Se bild nedan.

Detta påverkar trafiken i båda riktningar samt för gående och cyklister som skall till området under den här tiden.
Redan nu har vi avgränsat vägen och arbetet påbörjas under vecka 43 och kommer pågå i cirka. 2,5- 3 veckor.
Körfälten kommer hållas öppna under hela arbetets gång men med bara ett körfält i taget men hela vägen stängs aldrig av i sin helhet.Foto: VA-arbete på Göterstavägen, markerat med rött och med alternativa vägar utmarkerat med gult. 

VA-projekt Klöverud, start vecka 41

V 41 startar ett större VA-projekt på Klöverud med relining av en vattenledning som brast för oss tidigare i år på Jonsfeltvägen/Åkervägen.

En container kommer att ställas upp på Åkervägen vid vändplan, markerad turkosblå på kartbilden, där vi kommer att genomföra svetsarbete på den nya vattenledningen mellan Jonsfeltvägen och Åkervägen.

Vi kommer att gräva av gatan utanför Jonsfeltvägen 7 samt utanför Åkervägen 17, markerat med rött på kartbild. Där kommer det inte gå att passera utan se kartbild för alternativa vägval, markerat med gult på kartbild.

Ni som bor på Åkervägen kommer att få använda cykelbanan som går mellan Åkervägen och Götetorpsvägen, även den markerad med gult på kartbilden.
Vi kommer även att ha en etablering för diverse material och arbetsbod utefter Gunnarskärsleden, markerat med grönt på kartbild.

  


 

Parkering vid Hammarlunden påverkas under renovering av Kulturskolan

Gång- och cykelvägen samt parkeringen vid Hammarlunden på norra sidan mot Lövnäsvägen kommer att påverkas av byggtrafik med anledning av renoveringen av kulturskolan.

Det kommer under byggtiden att vara färre parkeringsplatser. Vi hänvisar att i första hand välja av- och påstigningsplatserna samt att parkera på den nya parkeringen söder om Hammarlunden vid Lövnäsleden.

 


 

Grindar vid cykelbana utanför Kulturskolan, Hammarlunden

Från och med måndag den 12 juni inhägnas Kulturskolan och delar av gång- och cykelvägen spärras av med grindar som öppnas och stängs när byggfordon passerar. Detta kan göra att det tidsvis tar lite längre tid att passera och du får vänta vid grinden när byggfordon ska in och ut från byggområdet.

Läs mer om renoveringen av Kulturskolan här!

 


  

Parkeringen vid Hammarö utbildningscenter avstängd

Från slutet av vecka 14, i samband med att vägen på vedspelsvägen öppnar upp, så stängs parkeringen utanför Hammarö utbildningscenter (HUC) av. Detta med anledning av det intilliggande bygget av nya Mörmo 7-9.

Endast på och avstigning kommer att vara tillåtet längs med gatan.

För parkering så hänvisar vi till den grusade parkeringen vid cykelklubben enligt karta nedan.

 


 

 

 


  

 


 

  

 

Sidan uppdaterad: 2024-02-20