Driftstörningar

Här kan du läsa om pågående driftstörningar gällande: VA, avfall-renhållning, vattenläckor, vägarbeten m.m.

Fräsning av asfaltsyta på Mörmovägen

Tisdag 21 maj

Idag tisdag kommer vår entreprenör fräsa asfaltsytan på Mörmovägen mellan knutpunkten Skoghalls centrum till korsningen Prästgårdsvägen.
Det kommer finnas trafikvakter som dirigerar trafiken.
Vänligen följ instruktioner och visa hänsyn, tack!


Avstängning vatten 20/5

Planerat brott på vattenledningarna kring Otters väg i Klöverud och eventuellt några fastigheter på Östra Jonsbol. Avstängningen kommer ske måndag den 20/5 mellan 09:30 och 16:00. 
 
Bifogat ligger en bild på utpekat område. De fastigheter som är helt blåmarkerade kommer bli av med vattnet utsatt tid. De som är inom området som är rödmarkerat (ej fyllt) kan eventuellt bli av med vattnet under utsatt tid.

 

Ny gatubelysning Ålkärrsvägen med flera
 

Från och med vecka 16 fram till midsommar sätter vi upp ny gatubelysning på Ålkärrsvägen söder om Lunserudsvägen samt Trumvägen och Trumberget samt river den gamla.


Borrnings- och sprängningsarbete för nya VA-ledningar Hammarlunden 7-9

Med start på måndag 11 mars börjar ett borrnings- och sprängningsarbete inom skolområdet på Hammarlunden 7-9. Det är förberedelser för att kunna dra nya VA-ledningar till den nya skolan.

Borrningarna kommer att pågå under förmiddagarna medan själva sprängningarna kommer att utföras mellan kl. 14-17 på eftermiddagarna.

Arbetet beräknas fortgå april månad ut.

 

VA-jobb på Karlavägen som kommer innebära vägavstängningar. Start vecka 8

Vi kommer att starta upp ett större VA-jobb på Karlavägen under Vecka 8. Vi kommer börja med att gräva upp utanför Karlavägen 14, därefter kommer vi att starta upp i korsningen Karlavägen/Parkvägen och jobba oss upp mot Karlavägen 14.

Vi beräknar vara klara 14 juni. 
Vi kommer att behöva stänga av vägen för all biltrafik successivt under arbetets gång. Till boende inom arbetsområdet kommer vi i möjligaste mån hålla era infarter öppna för in och utfart. Alternativa vägar markerat med gult på kartbild, röda strecken vart vi börjar och kommer att sluta. Vi kommer att upprätta en provisorisk gång/cykelbana vid sidan om själva arbetsområdet.

Har du koll på hur kallt det är vid vattenmätaren i din fastighet?

Det finns risk att vattenmätaren fryser sönder i detta kalla väder och det kan orsaka vattenskador. Det behöver vara minst 5 plusgrader för att den inte ska frysa.

Det är fastighetsägarens ansvar att skydda vattenmätaren mot frost och du står själv för kostnader för utbyte av skadad vattenmätare.
Om olyckan är framme och vattenmätaren har fryst så ta kontakt med oss på telefonnummer 054-51 50 00.
Om en vattenledning skulle frysa rekommenderar vi att du tar kontakt med ett VVS-företag.

Foto: VA-arbete på Göterstavägen, markerat med rött och med alternativa vägar utmarkerat med gult. 

VA-projekt Klöverud, start vecka 41

V 41 startar ett större VA-projekt på Klöverud med relining av en vattenledning som brast för oss tidigare i år på Jonsfeltvägen/Åkervägen.

En container kommer att ställas upp på Åkervägen vid vändplan, markerad turkosblå på kartbilden, där vi kommer att genomföra svetsarbete på den nya vattenledningen mellan Jonsfeltvägen och Åkervägen.

Vi kommer att gräva av gatan utanför Jonsfeltvägen 7 samt utanför Åkervägen 17, markerat med rött på kartbild. Där kommer det inte gå att passera utan se kartbild för alternativa vägval, markerat med gult på kartbild.

Ni som bor på Åkervägen kommer att få använda cykelbanan som går mellan Åkervägen och Götetorpsvägen, även den markerad med gult på kartbilden.
Vi kommer även att ha en etablering för diverse material och arbetsbod utefter Gunnarskärsleden, markerat med grönt på kartbild.

 

 

Parkering vid Hammarlunden påverkas under renovering av Kulturskolan

Gång- och cykelvägen samt parkeringen vid Hammarlunden på norra sidan mot Lövnäsvägen kommer att påverkas av byggtrafik med anledning av renoveringen av kulturskolan.

Det kommer under byggtiden att vara färre parkeringsplatser. Vi hänvisar att i första hand välja av- och påstigningsplatserna samt att parkera på den nya parkeringen söder om Hammarlunden vid Lövnäsleden.

 


 

Grindar vid cykelbana utanför Kulturskolan, Hammarlunden

Från och med måndag den 12 juni inhägnas Kulturskolan och delar av gång- och cykelvägen spärras av med grindar som öppnas och stängs när byggfordon passerar. Detta kan göra att det tidsvis tar lite längre tid att passera och du får vänta vid grinden när byggfordon ska in och ut från byggområdet.

Läs mer om renoveringen av Kulturskolan här!

 


  

 

 

 

 


 

 

 


  

 


 

  

 

Sidan uppdaterad: 2024-05-21