Driftstörning

På den här sidan kan du läsa mer om pågående driftstörningar och planerade arbeten för Hammarö kommun, Hammarö energi AB och Hammarö stadsnät.

 

v.8

Automatisk avstängning av cykelbanan vid Anneberg

Nu finns en automatisk körgrind på plats vid byggarbetsplatsen för Annebergs förskola.

När byggtrafik ska in och ut på området öppnas grinden och stänger av cykelbanan. Det skapar en säker trafikmiljö för både chaufförer och gång- och cykeltrafikanter. Cykelbanan har dragits om en aning och har fått tydliga och avgränsande staket närmast körgrinden. Även transportvägen är instängslad. Illustrationerna visar hur grinden fungerar och hur det ser ut på plats.

V. 5 Sprängning på Anneberg

Under vecka 5 påbörjas sprängningsarbeten på byggområdet för Annebergs nya förskola. Detta för att förbereda och jämna till marken inför byggstart då det finns mycket berg på området. Måndagen den 27 januari börjar man borra i berget, och sprängningarna beräknas starta på onsdag samma vecka. Dova smällar och vibrationer i marken kan höras och kännas för dem som vistas i området. Cykelbanan som går förbi arbetsplatsen kommer stängas av korta stunder under sprängarbetet.

Sprängningarna sker på dagtid under säkra förhållanden med sprängmattor och signalsystem som förvarnar inför en sprängladdning, samt signalerar efteråt. Byggområdet där sprängningen sker är också inhägnat. Det kommer även finnas skyltar och vägvakter på plats för en säker passage för gång- och cykeltrafikanter.

I och med att byggnationen av förskolan startar kommer tung byggtrafik röra sig i området och stundtals korsa cykelbanan. För en så säker trafikmiljö som möjligt dras cykelbanan närmast byggområdet därför om, och kommer stängas av med en automatisk körgrind vid in- och utpassering av byggtrafiken. Körgrinden finns på plats från och med onsdag den 29 januari.

Tekniska frågor?

Välkommen att kontakta projektledare Johan Ahlström, johan.ahlstrom@hammaro.se

 

V. 4 Sprängningsarbeten på byggområdet för Hammarlundens nya F6 skola.

På måndag den 20 januari börjar man borra i berget och sprängningarna startar på onsdag 22 januari samma vecka.

Sprängningarna sker på dagtid under säkra förhållanden med sprängmattor och signalsystem som förvarnar inför en sprängladdning, samt signalerar efteråt. Det finns också vakter på plats. Dova smällar och vibrationer i marken kommer att förekomma under arbetet som beräknas pågå under cirka fyra veckor.
Klicka här om du vill läsa mer om byggprojektet på Hammarlunden.

 

Sidan uppdaterad: 2020-02-19 3 kommentarer

Kommentarer

  • stefan 2019-06-12 20:47

    gång och cykelväg på cleve var inte så uselt i mitt tycke(bor så jag ser den varje dag)Varför måste den nyasfalteras.Dåliga beslut kan ångras,även om besluten har tagits för 1 år sedan:(HÖJD SKATT PÅ 1.50 kr!!!!)

  • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda, kommunvägledare 2019-06-14 08:31

    Hej Stefan! Vi har skickat din synpunkt vidare till service och inväntar svar. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

  • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2019-06-17 16:32

    Hej Stefan! Vår gatuingenjör hälsar att anledningen till att gång- och cykelvägen vid Clevevägen nyasfalteras beror på att den hade fullt med hålor där vattnet ansamlades vid regn och som frös till is på vintern. Gång- och cykelvägen används även av väldigt många människor och var högprioriterad vid vår asfalteringsprioritering som genomfördes av Sweco. Det passade även bra att ta gång- och cykelvägen i samband med Clevevägen. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

Skriv en kommentar