Driftstörning

På den här sidan kan du läsa mer om pågående driftstörningar och planerade arbeten för Hammarö kommun, Hammarö energi AB och Hammarö stadsnät.

Vecka 33
Spången Lillängsviken-Edsviken.

Under veckan kommer vi att olja in spången vid Lillängsviken-Edsviken. Framkomligheten kommer därför vara begränsad under veckan.

V.8

Automatisk avstängning av cykelbanan vid Anneberg

Nu finns en automatisk körgrind på plats vid byggarbetsplatsen för Annebergs förskola.

När byggtrafik ska in och ut på området öppnas grinden och stänger av cykelbanan. Det skapar en säker trafikmiljö för både chaufförer och gång- och cykeltrafikanter. Cykelbanan har dragits om en aning och har fått tydliga och avgränsande staket närmast körgrinden. Även transportvägen är instängslad. Illustrationerna visar hur grinden fungerar och hur det ser ut på plats.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2020-08-13