Driftstörningar

Här kan du läsa om pågående driftstörningar.

VA-arbete på Södra Bryggerivägen

Mellan datumet 29/6 – 1/7 kommer det pågå ett VA-arbete på er gata markerat i röd ruta i kartan. Vägen kommer att spärras av mellan dessa datum inom arbetsområdet. Detta kommer att påverka fastigheterna: Södra bryggerivägen 58, Södra bryggerivägen 60, Södra bryggerivägen 62, Södra bryggerivägen 37, Södra bryggerivägen 35 och Södra bryggerivägen 33 som vi då hänvisar att använda Gång och cykelvägen till och från sina bostäder. Markerat med svarta pilar.

Vid frågor ring Kontaktcenter: 054515000 

 

Vattenläcka vid Folkungavägen 10
Tordag 23 juni 8:30


Uppdaterad 15:00
Läckan är lagad och vi släpper på vattnet igen.

Låt gärna vattnet rinna i din kran med endast kallvatten och i samma kran några minuter. Om det är missfärgat eller dåligt tryck så plocka bort eventuell sil som sitter på kranen, låt vattnet därefter rinna tills det blir helt klart.
Missfärgat vatten är inte farligt, missfärgningen består av rostutfällningar. Använd inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning, då ljusa kläder kan bli missfärgade.


Uppdaterad 11:30:

Vi behöver stänga några ventiler för att få stopp på vattenflödet vid läckan.
Berörda adresser är Folkungavägen 7,8,9,11,13, Vikingavägen mellan Hovlandavägen och Lunserudsvägen, Ringvägen fram till Lunserudsvägen, Runavägen samt Odenvägen 22.
Vi kommer att placera ut en nödvattentank vid korsningen Lunserudsvägen/Vikingavägen.


8;30 Det har upptått en vattenläcka vid Folkungavägen 10. Förnärvarande kan det påverka vattnet på Folkungavägen och Vikingavägen. Arbete pågår med att lösa problemet.


Utbyte av gatubelysningen på delar av Lövnäs
Från vecka 26

Under 2022 och 2023 kommer gatubelysningen på delar av Lövnäs att bytas ut.

Arbetet startar v. 26, med semesteruppehåll v. 28-31. Del av Lindersvägen samt Alviksvägen kommer att bytas ut först. Här är alla vägar som är berörda av arbetet:

 Tisdag 31/5  -trädfällning söder om Lövnäsleden

Under tisdagen kommer det pågå trädfällning vid parkeringen söder om Lövnäsleden på andra sidan om Hammarlundens skola. Trädfällning görs för att utvidga parkeringsområdet. Detta kan i perioder begränsa framkomlighet på gång och cykelbanan. För att göra området säkert för passerande kommer det finnas vakter på plats i anslutning till gång och cykelbanan när trädfällning sker i närheten. Arbetet beräknas vara klart under dagen. 

Underhållsarbete på fjärrvärmenätet

Från måndag 30 maj till och med onsdag 1 juli kommer vi att utföra underhållsarbete på vårt fjärrvärmenät. Detta kan medföra vissa störningar.

Har du frågor rörande underhållsarbetet eller övrigt gällande fjärrvärme-verksamheten är du välkomna att höra av dig till oss.

Johan Modin
Telefon: 054-51 52 05
Mejl: Johan.modin@hammaro.se

Micael Berg
Telefon: 054-51 54 85
Mejl: micael.berg@hammaro.se

Patrik Stålhandske
Telefon: 054- 51 52 78
Mejl: patrik.stalhandske@hammaro.se

Planerat vägarbete vid infarten till Mörmoskogens förskola, södra parkeringen, med start fredag 22 april

Arbetet kommer att begränsa framkomlighet på gång- och cykelväg samt in och utfart till området. I arbetet ingår bland annat asfaltering, anläggning av fartgupp samt belysning. 

 

 

Sidan uppdaterad: 2022-06-29