Driftstörning

På den här sidan kan du läsa mer om pågående driftstörningar för Hammarö kommun, Hammarö energi AB och Hammarö stadsnät.

 

Måndag 18 november

Planerat driftarbete stadsnät

Mellan kl. 00:00-08:00 den 18 november görs ett driftarbete centralt i stadsnätet. Arbetet berör samtliga anslutna och kan medföra störningar på bredbandstjänsterna. Vi gör allt vi kan för att så få som möjligt ska märka av arbetet.

Läs mer under länken: https://hammarostadsnat.se/driftstorningar/

 

 

Måndag 11 november
Belysning Hamnvägen och spången Lillängsviken

Gatljuset på Hamnvägen samt belysningen ut på spången kommer tyvärr inte att lysa under kvällen och natten. Vi hoppas kunna avhjälpa felet under tisdagen. 

 

V.46 Skogsavverkning för cykelväg bakom Hammarlundens högstadium 

Under vecka 46 påbörjas avverkning av skog bakom högstadiet vid Hammarlunden, för att kunna anlägga den nya cykelbanan. Större skogsmaskiner rör sig i området vilket kan medföra vissa störningar. Cykelbanan vid Lövnäsvägen kommer att korsas av byggrafik vid vissa tidpunkter, men vägvakter finns på plats för att koordinera trafiken under arbetet. 

 

Vecka 46
Trädfällningsarbete och ny byggväg anläggs Anneberg

Snart påbörjas arbetet med den nya förskolan på Anneberg.
För att maskiner och byggtrafik ska ta sig in på området, där förskolan ska byggas, så kommer man att fälla träd längs med cykelbanan och sedan anlägga en byggväg in på området. In-och utfarten vid Annebergs bostadsområde kommer därför, tidvis, att trafikeras av tung byggtrafik. Detta kan begränsa framkomligheten för både bil- och cykeltrafik samt för gående. Vakter kommer finnas på plats invid Annebergsvägen och cykelbanan under tiden arbetet pågår för att leda trafiken. Arbetet med trädfällningen börjar nu på måndag 11 november och arbetet med den nya infartsvägen beräknas starta tisdag 12 november och kommer pågå fram till januari 2020.

Klicka här om du vill läsa mer om Annebergs förskola

 

Vecka 46 Driftstörning belysning

Uppdatering omdragning av väg i Lillängshamnen

Måndag 7 oktober startade ett arbete med att dra om vägen i Lillängshamnen. Vissa driftstörningar kan nu uppstå i belysningen inom området vilket medför att det stundtals kan bli mörkt. Arbetet beräknas vara klart till sista helgen i november. Vi uppmanar er till försiktighet under perioden.

 

Torsdag 31 oktober och tillsvidare

Grävarbete på cykelbanan mellan Gårdsvägen och Götetorpsvägen.
Vi behöver gräva för en vattenledning på cykelvägen mellan Gårdsvägen och Götetorpsvägen som gör att framkomligheten där är begränsad på grund av maskiner i området.

 

Vecka 44-45 start måndag 28 oktober

Asfalteringsarbeten på Lövnäsleden

Under vecka 44 med start måndag 28 oktober kommer det utföras asfaltering av Lövnäsleden från Nolgårdsrondellen till Kvarnvägen. Beläggningsarbetet beräknas vara klart fredag 1 november och linjering av vägen sker i början av vecka 45.

Arbetet påverkar framkomligheten på Lövnäsleden och trafikvakter kommer att dirigera trafiken. Det kan vara lämpligt att planera era resor och ta till lite extra tid eller välja annan färdväg speciellt under rusningstrafiken på morgonen.
För allas säkerhet tänk på att ta det extra försikigt i området och respektera anvisningarna.

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2019-11-13 3 kommentarer

Kommentarer

  • stefan 2019-06-12 20:47

    gång och cykelväg på cleve var inte så uselt i mitt tycke(bor så jag ser den varje dag)Varför måste den nyasfalteras.Dåliga beslut kan ångras,även om besluten har tagits för 1 år sedan:(HÖJD SKATT PÅ 1.50 kr!!!!)

  • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda, kommunvägledare 2019-06-14 08:31

    Hej Stefan! Vi har skickat din synpunkt vidare till service och inväntar svar. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

  • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2019-06-17 16:32

    Hej Stefan! Vår gatuingenjör hälsar att anledningen till att gång- och cykelvägen vid Clevevägen nyasfalteras beror på att den hade fullt med hålor där vattnet ansamlades vid regn och som frös till is på vintern. Gång- och cykelvägen används även av väldigt många människor och var högprioriterad vid vår asfalteringsprioritering som genomfördes av Sweco. Det passade även bra att ta gång- och cykelvägen i samband med Clevevägen. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

Skriv en kommentar