Driftstörning

På den här sidan kan du läsa mer om pågående driftstörningar och planerade arbeten för Hammarö kommun, Hammarö energi AB och Hammarö stadsnät.

Vägarbeten vid Annebergs förskola

Mellan vecka 44-45 genomförs vägarbeten på den nya infartsvägen vid Annebergs förskola. Gång- och cykelbanan som går förbi förskolan kommer därför ha begränsad framkomlighet under arbetet.

Asfaltering Åråsvägen
Torsdag 22 oktober

Idag torsdag 22 oktober lägger NCC asfalt på Åråsvägen, mellan fartguppen. Ett körfält kommer att hållas öppet i taget. Arbetet beräknas pågå hela dagen.

 

Beläggningsarbeten Hovlandavägen
Torsdag 22 oktober under morgon/förmiddag

På torsdag  den 22 oktober så kommer vi fräsa de tre bussfickorna på Hovlandavägen inför kommande beläggning.
Det kommer påverka trafiken en del men vägen men det kommer inte vara avstängt Busstrafiken kommer inte att påvärkas.

Gatljusarbete Floravägen, Klöverudsvägen 

På måndag 5 oktober börjar ett grävarbete för gatljus på Floravägen och del av Klöverudsvägen (från Floravägen till Egnahemsvägen). Arbetet kommer att pågå dagtid och stundtals kan framkomligheten vara begränsad.
Arbetet beräknas pågå i några veckor.

Avstängd gång-och cykelväg, Cederroths väg

Gång- och cykelvägen mellan Tegnérvägen och Karlavägen (längs Cederroths väg) har stängts av för VA-arbete. Arbetet kommer att pågå till slutet av november. Omledning av vägen sker via Axelssonsvägen, skyltar finns på plats. 

V.8

Automatisk avstängning av cykelbanan vid Anneberg

Nu finns en automatisk körgrind på plats vid byggarbetsplatsen för Annebergs förskola.

När byggtrafik ska in och ut på området öppnas grinden och stänger av cykelbanan. Det skapar en säker trafikmiljö för både chaufförer och gång- och cykeltrafikanter. Cykelbanan har dragits om en aning och har fått tydliga och avgränsande staket närmast körgrinden. Även transportvägen är instängslad. Illustrationerna visar hur grinden fungerar och hur det ser ut på plats.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2020-10-22