Driftstörning

På den här sidan kan du läsa mer om pågående driftstörningar och planerade arbeten för Hammarö kommun, Hammarö energi AB och Hammarö stadsnät.

Belysning ur funktion längs Karlstadsvägen

Vecka 38

På grund av ett kabelfel är belysningen ur funktion på vissa delar av Karlstadsvägen. Reparationer pågår.

Nedtagning av telestolpar på Tye
Vecka 38
Under veckan kommer Eltel att ta ned gamla telestolpar på Tye. Det är Telias stolpar från ledningar som inte används längre.
Arbetet startar idag och kommer pågå i cirka en vecka. Många stolpar står på privat mark och en del ganska nära hus. Stolparna kommer att rivas försiktigt, men de behöver ta sig in med maskiner för att utföra jobbet.

 Avstängd gång-och cykelväg, Cederroths väg

Gång- och cykelvägen mellan Tegnérvägen och Karlavägen (längs Cederroths väg) har stängts av för VA-arbete. Arbetet kommer att pågå till slutet av november. Omledning av vägen sker via Axelssonsvägen, skyltar finns på plats. 

V.8

Automatisk avstängning av cykelbanan vid Anneberg

Nu finns en automatisk körgrind på plats vid byggarbetsplatsen för Annebergs förskola.

När byggtrafik ska in och ut på området öppnas grinden och stänger av cykelbanan. Det skapar en säker trafikmiljö för både chaufförer och gång- och cykeltrafikanter. Cykelbanan har dragits om en aning och har fått tydliga och avgränsande staket närmast körgrinden. Även transportvägen är instängslad. Illustrationerna visar hur grinden fungerar och hur det ser ut på plats.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2020-09-23