Driftstörningar

Här kan du läsa om pågående driftstörningar.

Sprängningsarbete 

Mellan vecka 11-14 kommer vi att utföra sprängningsarbete vid området vid HUC och nya Mörmoskolan 7-9. Sprängingsarbetet kommer ske i olika etapper. Under vissa etapper av arbetet kommer hela parkeringen utanför Hammarö utbildningscenter (HUC) vara avstängd. En mindre tillfällig parkering kommer att finnas och hänvisningsskyltar och stängsel kommer att sättas upp på området. Föreningar och verksamheter som har aktiviteter vid HUC är informerade.

 

Grävarbeten på Klöverudsvägen för VA-arbete

Start måndag 26 september

Vi kommer att utföra ett större VA-arbete på Klöverudsvägen vi kommer att dela upp jobbet i tre etapper.

Etapp 1: Klöverudsvägen kommer att vara helt avstängd från Baldersvägen och delvis från Egnahemsvägen under arbetets gång då vi kommer att gräva upp hela vägens bredd.
Vi börjar vid korsningen Klöverudsvägen/Baldersvägen (röda strecket) och jobbar oss upp mot Egnahemsvägen.


Arbete med vatten- och avloppsledningar längs Klöverudsvägen 15-33. 
Hösten/vintern 2022-2023

Med start under vecka 37 kommer serviceförvaltningen att byta ut befintliga VA-ledningar på Klöverudsvägen 15-33. Projektet beräknas pågå under hösten/vintern 2022-2023 och arbetet kommer ske vardagar 07.00 – 16.00. Under arbetstid kommer det vara tung trafik i området.

Förändringar för biltrafik

Parkeringsmöjligheter på Klöverudsvägen kommer vara begränsade under projektets genomförande. Vid behov kommer trafiken ledas om via omkringliggande gator.

Vattenavstängning

Eftersom de befintliga vattenledningarna kommer att bytas ut, behöver vi stänga av vattnet till vissa fastigheter då kopplingsarbete utförs. Detta meddelas berörd fastighetsägare vid varje tillfälle. Avstängningen kommer att ske dagtid under kortare perioder (1-3 timmar per tillfälle).

Materialupplag kommer att etableras på planen vid Klöverudsvägen/Baldersvägen under pågående projekt.

Vi jobbar för att minimera eventuella störningar.

Utbyte av gatubelysningen på delar av Lövnäs
Från vecka 26

Under 2022 och 2023 kommer gatubelysningen på delar av Lövnäs att bytas ut.

Arbetet startar v. 26, med semesteruppehåll v. 28-31. Del av Lindersvägen samt Alviksvägen kommer att bytas ut först. Här är alla vägar som är berörda av arbetet:

  

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2023-03-17