Driftstörning

På den här sidan kan du läsa mer om pågående driftstörningar för Hammarö kommun, Hammarö energi AB och Hammarö stadsnät.

Beläggningsarbeten i Skoghall

Vecka 24 till 26

Under de närmsta veckorna kommer det utföras en del beläggningsarbeten i centrala delarna av Skoghall.
På Clevevägen utförs följande arbeten under vecka 24-26.
Vecka 24 rivning av gång och cykelväg.
Vecka 25 asfaltering.
vecka 26 ny kantsten och ny beläggning av gång och cykelväg.

Bruksgatan och Prästgårdvägen asfalteras under vecka 25 och 26.
För allas säkerhet, ta det försiktigt samt följ skyltar och anvisningar vid arbetena.

Grävarbete i Skoghalls centrum

Måndag 15 april och tillsvidare

Vi kommer att byta ut en vattenledning i centrum vilket gör att vår personal och maskiner kommer att vara på plats och utföra ett grävarbete från måndag 15 april. Arbetet med VA-ledningen beräknas ta cirka tre veckor men kan variera med tanke på arbetets omfattning. Anledningen till bytet av ledning beror på att vi tidigare har haft flera vattenläckor i området och vi har därför tagit beslutet att byta ut hela ledningen för att minimera fler vattenläckor. Åråsvägen kommer att ha minst ett körfält öppet under perioden då arbetet utförs. Vi ber er ha hänsyn för att tillgängligheten i centrum kan vara begränsad och att arbete pågår. 

Sidan uppdaterad: 2019-06-19 3 kommentarer

Kommentarer

  • stefan 2019-06-12 20:47

    gång och cykelväg på cleve var inte så uselt i mitt tycke(bor så jag ser den varje dag)Varför måste den nyasfalteras.Dåliga beslut kan ångras,även om besluten har tagits för 1 år sedan:(HÖJD SKATT PÅ 1.50 kr!!!!)

  • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda, kommunvägledare 2019-06-14 08:31

    Hej Stefan! Vi har skickat din synpunkt vidare till service och inväntar svar. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

  • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2019-06-17 16:32

    Hej Stefan! Vår gatuingenjör hälsar att anledningen till att gång- och cykelvägen vid Clevevägen nyasfalteras beror på att den hade fullt med hålor där vattnet ansamlades vid regn och som frös till is på vintern. Gång- och cykelvägen används även av väldigt många människor och var högprioriterad vid vår asfalteringsprioritering som genomfördes av Sweco. Det passade även bra att ta gång- och cykelvägen i samband med Clevevägen. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

Skriv en kommentar