Driftstörning

På den här sidan kan du läsa mer om pågående driftstörningar och planerade arbeten för Hammarö kommun, Hammarö energi AB och Hammarö stadsnät.

Tjältining och sprängningsarbeten längs Mellqvistvägen

Tjältining och sprängningsarbeten pågår fortlöpande längs Mellqvistvägen p.g.a. VA-arbeten längs Mellqvistvägen upp till Geijersvägen. Arbetet kommer att pågå under en längre period, ingen genomfart så länge arbetet pågår. 

 

Ny gång- och cykelväg längs Annebergsvägen

På måndag 4 januari börjar arbetet med den nya gång- och cykelvägen längs Annebergsvägen. Framkomligheten och hastigheten kommer därför att vara begränsad under en period. Vägen kommer även att vara utan belysning då gatubelysningen tas bort i samband med vägarbetet. Den nya gång- och cykelvägen beräknas vara klar i mars/april 2021.

 

Vägarbeten vid Annebergs förskola

Just nu så pågår ett större arbete som påverkar framkomligheten på cykelbanan vid Annebergs nya förskola. Delar av cykelbanan kommer tillfälligt att ledas om. Det innebär att det fortfarande kommer att gå att ta sig fram men att framkomligheten är begränsad. Om du cyklar så kan du bitvis behöva leda cykeln.


Ritningen ovan visar hur cykelbanan kommer ledas om. Den tillfälliga cykelbanan gäller från och med helgen vecka 45.

 

 

Sidan uppdaterad: 2021-04-08