Driftstörning

På den här sidan kan du läsa mer om pågående driftstörningar för Hammarö kommun, Hammarö energi AB och Hammarö stadsnät.

Måndag 21 oktober
Begränsad framkomlighet på Lövnäsleden

Med anledning av att en ny ny gång-och cykelväg kommer att anläggas längs med Lövnäsleden vid Hammarlundens skola kommer ett förarbete att starta på måndag 21 oktober klockan 7:00. Under tiden arbetet pågår kommer framkomligheten vara begränsad, endast ett körfält kommer vara öppet med sänkt hastighet och omdirigeringar i trafiken. Arbetet beräknas ta tre dagar. 

Läs mer om arbetet här

Måndag 14 oktober
Elarbeten på Clevevägen

På måndag 14 oktober startar ett elarbete på Clevevägen. Lyktstolpar ska bytas på den del av vägen där affärerna ligger. Tunga maskiner kommer att vistas i området och framkomligheten kommer vara begränsad under vissa tider. Arbetet beräknas att pågå i två veckor.

Måndag 7 oktober
Omdragning av väg i Lillängshamnen

Måndag 7 oktober startar ett arbete med att dra om vägen i Lillängshamnen vilket kommer pågå under fyra veckor. Trafiken kommer att kunna gå som vanligt men framkomligheten kan vara något begränsad under perioder av arbetet. Ta det försiktigt med tanke på att stora fordon kommer att var på plats och vi ber er att visa hänsyn för de som rör sig och arbetar i området. 
Sidan uppdaterad: 2019-10-17 3 kommentarer

Kommentarer

  • stefan 2019-06-12 20:47

    gång och cykelväg på cleve var inte så uselt i mitt tycke(bor så jag ser den varje dag)Varför måste den nyasfalteras.Dåliga beslut kan ångras,även om besluten har tagits för 1 år sedan:(HÖJD SKATT PÅ 1.50 kr!!!!)

  • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda, kommunvägledare 2019-06-14 08:31

    Hej Stefan! Vi har skickat din synpunkt vidare till service och inväntar svar. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

  • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2019-06-17 16:32

    Hej Stefan! Vår gatuingenjör hälsar att anledningen till att gång- och cykelvägen vid Clevevägen nyasfalteras beror på att den hade fullt med hålor där vattnet ansamlades vid regn och som frös till is på vintern. Gång- och cykelvägen används även av väldigt många människor och var högprioriterad vid vår asfalteringsprioritering som genomfördes av Sweco. Det passade även bra att ta gång- och cykelvägen i samband med Clevevägen. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

Skriv en kommentar