Vägarbeten och projekt

Koner vid väg.

Hammarö kommun jobbar varje år med att underhålla kommunens gator, gång- och cykelvägar. Planeringen för den här säsongen innebär att vi genomför asfaltering för de gator som efter inventeringen är i störst behov av underhåll. 

Sidan uppdaterad: 2021-10-06