Vägarbeten och projekt

Koner vid väg.

Hammarö kommun jobbar varje år med att underhålla kommunens gator, gång- och cykelvägar. Planeringen för den här säsongen innebär att vi genomför asfaltering för de gator som efter inventeringen är i störst behov av underhåll.

Sidan uppdaterad: 2022-05-11