God man, förvaltare & särskilt förordnad vårdnadshavare

Alla kommuner ska enligt lag ha en överförmyndarnämnd eller en ensam överförmyndare. Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd mellan Karlstads och Hammarö kommuner som administreras av Karlstads kommun.

Överförmyndarnämnden är en kommunal förvaltningsmyndighet som har tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Nämndens arbete styrs främst av föräldrabalken, lagen om god man för ensamkommande barn, förmynderskapsförordningen och förvaltningslagen. Nämndens operativa verksamhet utförs av överförmyndarkansliet som är en del av Karlstads kommuns kommunledningskontor. Mer information om Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd hittar du på www.karlstad.se/godman. Där kan du läsa om senaste nytt från överförmyndarnämnden, information till dig som är god man, våra nyhetsbrev och du kan beställa förvaltarfrihetsbevis.

Vad är en god man?
En god man fungerar som ett stöd för dig som på grund av till exempel sjukdom inte kan klara dig själv. Till exempel om du inte kan betala dina räkningar, har svårt med myndighetskontakter och kontakter med vården. En god man kan hjälpa till med att söka bostad, ansöka om aktivitetsersättning, bostadstillägg eller LSS-insatser. Du kan också få hjälp med kontakter med kronofogden och inkassoföretag. Det kan handla om allt från att se till att du får rätt vård eller att räkningarna blir betalda. På www.rfs.se/huvudman kan du läsa, lyssna och titta på information om att ha en god man eller förvaltare. 

Hur får jag en god man?
Det finns två sätt att starta ett ärende om att få god man eller förvaltare, genom en anmälan eller en egen ansökan.

Anmälan Har du en kontakt inom kommunen, till exempel biståndsbedömare, LSS-handläggare, socialsekreterare eller liknande kan du kontakta dem och berätta att du vill ha en god man eller förvaltare. Då ska de göra en anmälan till överförmyndarnämnden om att det finns ett behov av god man eller förvaltare. Det ingår i dessa personers jobb att anmäla till överförmyndaren.

Ansökan om du inte har någon kontakt inom kommunen kan du göra en egen ansökan till tingsrätten om att få god man eller förvaltare. Du som anhörig kan också göra en ansökan för en nära anhörigs räkning. För att göra en egen ansökan fyller du i en blankett som du hittar på länken blanketter 

Skicka den till:
Värmlands tingsrätt Box 188 651 84 Karlstad

Så här kontaktar du överförmyndarnämden
Besöksadress (endast bokade besök): Drottninggatan 30, ingång via Trygghetscenter. 
Telefontider: måndag-fredag, 09.00-11.30.
Du ringer via Kontaktcenter på 054-540 00 00.
E-post: ofn@karlstad.se
Postadress: Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd 651 84 Karlstad

Sidan uppdaterad: 2020-05-18