Regler och avgifter

I Kulturskolan är du garanterad 28 lektioner per år. Utöver dessa tillfällen är det också ensemblespel, uppspelningar och konserter. Allt detta ingår i terminsavgiften.

Avgifter

Terminsavgifter

  • Instrumentundervisning (solosång räknas som instrument): 675 kronor
  • Teater: 675 kronor
  • Vokalensemble: 675 kronor
  • Kör: 375 kronor

Hyra instrument

Du kan hyra stråk- och blåsinstrument av oss (under en begränsad tid) till en
kostnad av 425 kronor per termin. Instrumenthyran tillkommer utöver terminsavgiften.

Syskonrabatt

  • Det andra barnet inom samma familj som går på kulturskolan får 40 procent rabatt.
  • Det tredje barnet inom samma familj som går på kulturskolan får 80 procent rabatt.
  • Vuxenelev och dess eventuella syskon får ingen rabatt. 
  • Elev som deltar i flera aktiviteter får ingen rabatt, man betalar fullpris per ämne. 

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2024-03-14