Åtgärder mot radon

Åtgärder

Det finns flera olika metoder för att minska radonhalten i en bostad.
Vilken man ska välja, beror på varifrån radonet kommer och hur byggnaden är konstruerad.
För att ta reda på vart radonet kommer ifrån, bör man därför anlita en sakkunnig besiktningsman.  
 
Om orsaken till radonhalten är blå lättbetong i husets väggar eller bjälklag, behövs det en förbättrad luftomsättning för att sänka radonhalten till en godtagbar nivå. Ofta krävs då någon form mekanisk ventilation.
  
Om radongasen kommer från marken, måste andra åtgärder vidtas, som till exempel tätning och installation av radonsug eller liknande.
 
Radon från dricksvattnet åtgärdas oftast med någon form av radonfilter, som luftar eller innehåller aktivt kol.

Radonbidrag

Dessvärre har regeringen beslutat att i nuläget inte tilldela mer pengar i budget till radonbidrag, från och med 2022.
Det innebär att man inte längre kan ansöka om bidraget.

Sidan uppdaterad: 2022-05-09