Två kvinnor med headset mikrofon sitter vid varsin dator.

Dialog & påverkan

Alla i Hammarö kommun ska kunna påverka. Inte bara genom att gå och rösta vart fjärde år, utan även genom att kunna engagera sig i samhällsfrågor på olika sätt och faktiskt göra skillnad.

Det är viktigt för kommunen att få in synpunkter och idéer från dig som Hammaröbo. Hammarö kommunen strävar efter en bra dialog med Hammaröborna i syfte att fatta beslut som stämmer överens med medborgarnas önskemål och för att kunna förbättra och utveckla vår verksamhet.

Dialog och påverkan kan ske genom att du som Hammaröbo lämnar in synpunkter, klagomål och förslag till kommunen. Det kan också ske genom särskilda forum för dialog såsom rådet för funktionrätt och pensionärsrådet. Du som Hammaröbo har också möjlighet att ställa frågor till kommunens förtroendevalda genom det vi kallar allmänhetens frågestund. Du kan läsa mer om dina möjligheter att påverka på sidorna nedan. 

Länk till Riktlinjer för medborgardialog i Hammarö kommun

Sidan uppdaterad: 2022-05-06