Hammarlundens skola 7-9

Verksamheten genomsyras av ett hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete som omfattar hela skolan med fokus på ökad skolnärvaro, måluppfyllelse och tillgänglig lärmiljö. Enheten expanderar och byggnation av ny skola har startat.

Hammarlundens skola årskurs 7-9.

Vi arbetar aktivt med ett relationellt förhållningssätt och för oss är det viktigt att eleverna upplever hög trivsel, trygghet och studiero. Här finns kompetenta lärare som genom stöd och stimulans utvecklar elevernas lärande och rustar dem för framtiden.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer

Visa på kartan

Sidan uppdaterad: 2023-04-13