Stöd och stimulans

En likvärdig utbildning är en utbildning för alla. Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina förutsättningar ska utvecklas så långt som möjligt.

Vi utgår från att alla, oavsett funktionsförmåga, har rätt till en fungerande utbildning. Vår skola har strategier för hur lärande och läromedel kan anpassas. Det finns kunskap om alternativa verktyg, fysiskt tillgänglighet och anpassad fysisk aktivitet i skolans organisation.

Alla elever ska ges möjligheten att söka ett nationellt program. 

Sidan uppdaterad: 2020-05-05