Vanliga frågor

Får jag slänga asbest på återvinningscentralen?

Ja. Asbestavfall ska vara inplastat och väl igentejpat, och sedan läggas i avsedd behållare som finns intill vitvarorna på anläggningen. Vid transport och hantering ska risken för dammbildning minskas så mycket som möjligt.

Får jag slänga matavfall på återvinningscentralen?

Nej. Matavfall ska sorteras ut och slängas hemma i kärlet avsett för insamling av matavfall. Om du har väldigt mycket matavfall som du vill bli av med omgående kan du ringa kontaktcenter så hjälper de till med beställning av extratömning.

Får jag slänga latrinavfall på återvinningscentralen?

Nej. Om du har frågor rörande latrinavfall kan du ringa kontaktcenter så lotsar de dig vidare till någon som kan hjälpa dig.

Får jag slänga asfalt på återvinningscentralen?

Nej. Asfalt kan innehålla miljöfarliga ämnen och kan behöva hanteras på särskilt sätt. Återvinningscentralen har ingen möjlighet att testa asfaltens innehåll, därför måste besökare med asfalt hänvisas till annan anläggning, till exempel Djupdalen i Karlstad eller LBC Recycling i Bråtebäcken.

Vad gör jag med gamla mediciner som ska slängas?

Mediciner tas inte emot på återvinningscentralen utan ska lämnas till ett apotek. Olika apotek kan ha olika regler för hur inlämningen ska gå till, så det är bra om du tar reda på vad som gäller för just ditt apotek.

Vad gör jag med gamla raketer, ammunition, airbags och annat explosivt avfall som jag vill bli av med?

Om du har explosivt avfall ska du kontakta polisen, då återvinningscentralen inte har behörighet att förvara explosivt avfall. Det gäller till exempel fyrverkerier, smällare, nödraketer, ammunition, airbags, bilstolar med airbags, dynamit.

Sidan uppdaterad: 2023-03-02