Utveckling och kvalitet

Feedback och formativ undervisning och bedömning är en av de faktorer som har störst betydelse för elevers resultat och lärande visar forskning. Vi har organiserat vår skola för att skapa dessa möjligheter för både lärare och elever. Undervisning ska ge eleverna möjlighet att reflektera, diskutera och lära av varandra.

Sidan uppdaterad: 2020-05-05