Likabehandling

På Hammarlundens skola 7-9 finns en likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen har tagits fram av elever, personal och föräldrar för att stödja och synliggöra arbetet med att främja elevers lika rättigheter och möjligheter samt att förstärka skolans arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

På vår skola upplever eleverna att det är en trygg plats att vara på. Vi arbetar för att skolan ska vara en bra arbetsplats för alla elever. Vi arbetar medvetet och strategiskt med våra klasser om etik och moral på nätet som vi benämner Schysst på nätet.

Sidan uppdaterad: 2020-05-05