Likabehandling

På Hammarlundens skola 7-9 finns en likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen har tagits fram av elever, personal och föräldrar för att stödja och synliggöra arbetet med att främja elevers lika rättigheter och möjligheter samt att förstärka skolans arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Vår skola ska vara en trygg plats att vara på. Vårt likabehandlingsarbete verkar främjande-, förebyggande och åtgärdande för att skolan ska vara en bra arbetsplats fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Hög trivsel är en av de viktigaste grundstenarna för att elever ska må bra och kunna lära sig nya saker.

Varje år upprättas en likabehandlingsplan som beskriver enhetens arbete för att skapa en god arbetsmiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling där alla elever trivs och respekteras.

För att ta del av vårt arbete se likabehandlingsplanen eller den sammanfattande versionen av likabehandlingsplanen
Likabehandlingsplan läsåret 2023/24
Likabehandlingsplan läsåret 2023/24 sammanfattande version

 

 

Sidan uppdaterad: 2024-03-11