Välkomna till kommunfullmäktiges sammanträde 24 juni

17 juni 2024

På måndag 24 juni kommer kommunfullmäktige fatta beslut om bland annat budget för 2025. Dagordning med samtliga ärenden som ska hanteras och tillhörande handlingar finns publicerade. Du som invånare i kommunen har också möjlighet att ställa en fråga om kommunens verksamhet till någon av kommunfullmäktiges ledamöter.

Anmäl gärna frågan i förväg till kommunstyrelsen@hammaro.se

Handlingarna till sammnaträdet hittar du här: Länk

Välkomna att närvara på sammanträdet 13:00 i kommunhusets Sessionssal!

Sidan uppdaterad: 2024-06-17