Hammarös cyklister återigen i topp - vuxna och barn använder hjälm!

25 juni 2024

Enligt Nationella trafiksäkerhetsförbundet NTF:s rapport är Hammaröbor bland de bästa invånarna när det kommer till att använda cykelhjälm. Både barn och vuxna i Hammarö använder hjälm betydligt mer än snittet för Värmland och Sverige. Jämfört med den senaste mätningen ökar användandet av hjälm hos barn över hela Sverige men Hammarö sticker ut.

Ung flicka bär cykelhjälm

Hjälmanvändning räddar liv

En hjälm är en mycket enkel och billig livförsäkring för cyklister. Om alla cyklister använde hjälm skulle antalet skadade och omkomna i trafiken minska betydligt. Därför är det viktigt att hjälmanvändningen fortsätter att öka så att alla cyklister på Hammarö är säkra ute i trafiken. Att ta cykeln är att välja ett miljövänligt transportsätt samtidigt som det bidrar till en ökad folkhälsa. 

NTF:s mätning

Nationella trafiksäkerhetsförbundet NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. Mätningen är gjord i landets samtliga kommuner under hösten 2023 och undersöker vuxna och barns hjälmanvändning när de cyklar vid olika cykelstråk och skolor. 

Hammarös resultat jämfört med Värmland och Sverige

Här nedan ser du räknat i procent hur många som använder cykelhjälm enligt NTF:s senaste mätning för kategorierna barn och vuxna. I Hammarö kommun observerades totalt 572 cyklister med fördelningen 291 vuxna och 281 barn. 

Barn hjälmanvändning cykel
Hammarö: 83 %
Värmland: 60 %
Sverige: 69 %

Vuxna hjälmanvändning cykel
Hammarö: 62 %
Värmland: 32 %
Sverige: 41 %

Övriga mätningar i rapporten
Resultat för hjälmanvändning för moped är 100 % på Hammarö men är statistiskt sett inte säkerställt på grund av att endast 3 mopedister observerades vid mätningen. I undersökningen ingick även en mätning av bilbältesanvändning. Där är siffrorna generellt sett höga i hela landet. 

Sidan uppdaterad: 2024-06-25