Vardagshjältarna Daniel och Linda bidrar till ett miljövänligare Hammarö

31 mars 2023

Den ena har jobbat som kock och den andra inom modebranschen. Idag jobbar både Daniel Nilsson och Linda Blom som miljöinspektörer på Hammarö kommun och deras jobb bidrar till bättre mat och miljö för kommuninvånarna. Med bra kollegor och en känsla av att deras arbete gör skillnad, trivs båda väldigt bra i sina roller.

En man och en kvinna sitter står utomhus med träddunge bakom sig.
Foto: Daniel Nilsson och Linda Blom jobbar som miljöinspektörer på Hammarö kommun.

Daniel Nilsson är i grunden utbildad kostvetare med en mångårig erfarenhet av kockyrket inom både restaurang och förskola. Kollegan Linda Blom har en mångårig bakgrund inom modebranschen men sadlade om och utbildade sig till miljöanalytiker 2017. Idag jobbar de tillsammans med tre andra miljöinspektörer på miljö- och byggförvaltningen. En liten förvaltning vars uppgift är att jobba för att Hammarö kommun ska vara en miljövänlig plats att leva och bo på.

En miljöinspektörs vardag

Gemensamt för Daniel och Linda är att de i sina roller utövar tillsyn hos olika verksamheter för att se att de följer lagstiftningen. Daniel jobbar med livsmedel och livsmedelslagstiftningen och Linda med miljöskydd och hälsoskydd utifrån miljöbalken. 

- Jag gör kontroller och tillsyn på de cirka 90 livsmedelsanläggningarna som finns på Hammarö. Det är restauranger, förskolor och skolor, de verksamheter där livsmedel släpps ut på marknaden till konsumenter, förklarar Daniel.

De verksamheter som ingår i Lindas tillsynsområde är industrier, verkstäder och båthamnar men även privatpersoner. Under 2023 jobbar hon till exempel med tillsyn av oljeavskiljare, men miljöarbetet är mycket mer än så.

- Arbetet med miljöskydd kan vara allt möjligt. Förutom tillsynen av mina objekt får jag svara på frågor om allt från mögel till förorenad mark till invasiva arter. Det är ett lite bredare område än arbetet med livsmedel som är mer uppstyrt, förklarar hon.

Att hjälpa andra göra rätt

- Vi vill gärna klargöra att vårt jobb handlar inte om att sätta dit någon, vi är till för att hjälpa verksamheterna bli bättre på att följa lagstiftningen, säger Linda och berättar om vikten att skapa ett förtroende till de människor de möter ute i verksamheterna. 

Det som skiljer tillsynen åt är att Lindas besök är planerade medan Daniels är oanmälda. Under besöket ser de över om det finns brister eller avvikelser i det lagstiftningen säger. Avvikelser rapporteras och vid återkommande avvikelser skrivs föreläggande och krav ställs på verksamheten att de ska göra på ett visst sätt. Men det är inget Daniel stött på än. 

- Oftast går det väldigt bra. Man försöker göra det till ett trevligt möte, där man även pratar om annat för att skapa en avslappnad stämning. Ofta är de intresserade och vill förklara hur de arbetar, menar Daniel. Eftersom målet för mig är att det ska serveras säkra livsmedel i Hammarö kommun är det viktigt att ha en bra kontakt med företagarna. Det ger mig energi tillbaka och jag tycker det är roligt att få hjälpa till i det här.

Ett arbete med stor variation

Arbetet med att göra kontroller är en liten del av det arbete en miljöinspektör gör. Mycket tid går åt till att läsa in sig i lagstiftningen och inom de olika områden som tillsynen görs på. Sedan ska ärenden registreras och rapporter skrivas.

- Det är en bra kombination, man får både det praktiska och teoretiska och då stärker man sig, menar Daniel. Han har även en rådgivande roll för verksamheterna i olika frågor som rör livsmedel och hantering, så mellan besöken kan han få samtal från de olika aktörerna.

Linda tycker att variationen i yrket både är en utmaning och det som gör jobbet roligt.

- Man ska kunna mycket om mycket och det känns som att det kommer att krävas många år innan man blir riktigt rutinerad. Flera har även sagt att man aldrig blir färdig. Det är det som är det svåra samtidigt som det gör det väldigt kul också.

Foto: Linda och Daniel, två miljöinspektörer som trivs på jobbet. 

Fördelen med att jobba tillsammans

Miljöinspektörerna är en liten grupp som sitter vägg i vägg på sin avdelning. Det gör att det blir enkelt att samarbeta och de tar ofta hjälp av varandra.

- Om det blir jobbiga ärenden med svåra beslut att fatta är det skönt att kunna bolla det med varandra så att man inte står ensam i det beslutet, menar Linda.

I det praktiska arbetet arbetar inte Daniel och Linda så mycket tillsammans men om det finns tid över brukar de försöka följa med varandra ut, och de gäller alla miljöinspektörerna.

- Fördelen i att om vi har insikt i varandras uppgifter kan vi täcka upp för varandra om någon inte är på plats, förklarar Linda.

Daniel menar också att fördelen med att sitta så tätt som de gör på avdelningen är att de har en väldigt bra stämning som gör arbetsvardagen trevligare.

- Jag haft tuffa veckor när jag påverkats av problem vid tillsyn och då har jag gått och pratat med Linda om det, vilket har varit väldigt skönt.

Vad är det roligaste med jobbet?

- Att få komma ut och träffa människor. Eftersom jag tidigare jobbat i kök är det också väldigt roligt att se olika restaurangkök och vilka lösningar de har på olika problem, menar Daniel.

- Det är ett viktigt jobb där man faktiskt gör en liten skillnad varje dag. Jag som kommer från modebranschen har i många år jobbat för att få människor att konsumera mera. Nu jobbar jag i motsatt riktning och känner att jag gör någonting viktigt som är bra för miljön och det är väldigt motiverande för mig, säger Linda.

Vad är det bästa med att jobba i Hammarö kommun?

- Det är främst att det är en liten kommun och det är lätt att ta kontakt med andra förvaltningar. Det blir mycket kortare ledtider här och man får snabba svar, det gör att man trivs. Allt blir mycket enklare! Sedan tycker jag generellt att det är väldigt trevliga människor och positiv stämning i kommunhuset. Man möts alltid av ett leende och ett hej! säger Linda och Daniel kan inte annat än att hålla med och tillägger:

- Vi kollegor är ganska olika men ändå trivs vi väldigt bra ihop. 

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2023-03-31