Förskola

Förskola är för barn mellan 1 år och 5 år.
Hammarö kommun har flera förskolor.
Det finns också 4 förskolor som föräldrar
har startat.

Barn till föräldrar som arbetar
eller studerar har rätt till förskola.  
Barn till föräldrar som söker arbete eller
är föräldralediga får vara i förskola
15 timmar i veckan. 

I förskolan leker barnen ute och inne.
De lär sig också olika saker. 

Öppen förskola 

Öppen förskola finns vid
familjecentralen på Mörmo Gård.
Där får föräldralediga och deras barn
leka tillsammans.

Allmän förskola

Alla barn har rätt att gå i Allmän förskola
från höstterminen det år de fyller 4 år.
Förskolan är 15 timmar per vecka.
Allmänna förskolan är gratis. 
Sidan uppdaterad: 2018-12-06