Välkommen att ställa en fråga, lämna en synpunkt eller göra en felanmälan till Hammarö kommun

Var så detaljerad som möjligt när du beskriver ditt ärende. Lämna gärna personuppgifter och på vilket sätt du vill att vi ska svara dig. Du kan självklart välja att vara anonym.

Formuläret har sparats
Vad handlar ditt ärende om?  
 
   
Beskriv ditt ärende:  
 
Jag vill ha återkoppling:
Personuppgifter (för önskad återkoppling)  
Namn:
Telefonnummer:
Epost:
   
 
   
  När du skickar en fråga, synpunkt eller en felanmälan via det här formuläret registreras den som en inkommen handling.
  De personuppgifter som du lämnar i formuläret behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Vi behöver spara och behandla dessa uppgifter för att kunna administrera din fråga, synpunkt eller felanmälan.
  Uppgifterna kommer att sparas och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.
  Beroende på vad frågan gäller kan vi komma att dela lämnade personuppgifter med något av våra personuppgiftsbiträden eller med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
  Utgångspunkten är att vi inte överför dina personuppgifter till ett land utanför EU, om det ändå skulle behövas så informerar vi dig.
  Vem som är personuppgiftsansvarig för behandlingen beror på vilket område din fråga, synpunkt eller felanmälan berör.
  Hör av dig till kontakcenter på 054-51 50 00 om du vill veta vem som är personuppgiftsansvarig för just ditt ärende och om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, för att begära att vi begränsar
  behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Du når vårt dataskyddsombud på e-post dataskyddsombud@hammaro.se. Eller via kontaktcenter på 054-51 50 00.
   
   
Sidan uppdaterad: 2018-06-05 6 kommentarer

Kommentarer

 • staffan gustafsson 2017-03-18 11:02

  går ej att skriva på sidan. men det är politiska slagord sprejade på spången vid lillängen mot olovsgrytan

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2017-03-20 10:56

  Hej Staffan! Tack för att du hörde av dig till oss angående skadegörelsen/klottret på spången. Vi har meddelat det till vår personal på tekniska driftsenheten och vi har även gjort en polisanmälan. Med vänlig hälsning Hasse, kontaktcenter

 • Jan-Erik Ek 2017-09-12 02:06

  I erans Servicedeklaration Väg- och gatubelysning så står det så här: Det här förväntar vi oss av dig Du anmäler trasig eller skadad belysning antingen via telefon eller vår hemsida www.hammaro.se, klickar på Kommunal service/Gator och vägar/Gatubelysning Tidigare hade ni ju en jättebra funktion vart vi kunde anmäla trasig gatubelysning (som jag ser några av då jag kör mycket när det är mörkt ute) men den funktionen kan jag inte längre hitta. Nu är det ju ändas här vi kan skriva och skicka in, men så som idag när all gatubelysning längs hela Bruksgatan inte var påslagen, så hjälper det ju inte att skriva här, då det ju tar tid innan nån läser detta, så ska det skickas till rätt "avdelning" i kommunen. Det hade ju varit mycket bättre att ha en funktion vart man lägger in en anmälan när till exempel en hel gata (som nu, och det är andra gången denna månaden) är helt mörk, och att den går direkt till dom som har jour på "vägservice" så att det kan åtgärdas så snabbt som möjligt. Vi går ju in i en mörk årstid, och som ni vet, så är det inte många som använder reflex, och dom är också ofta mörkklädda..... Det hände idag, och jag såg inte personerna före jag var 3-4 meter ifrån dom, och då kan det vara för sent.. Jag vill helst inte uppleva det. Så varför inte ha den tjänsten/funktionen så vi kan anmäla när en hel gata eller många lampor inte fungerar? Jag såg att ni har några telefonnummer till olika jour, men i den översikten så får man känslan av att det ändas är för akuta saker/händelser.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2017-09-12 13:36

  Hej Jan-Erik! Vi har varit i kontakt med våra elektriker som meddelar att felet nu ska vara åtgärdat. Vi har samlat all felanmälan till denna sida och den behandlas under kontorstid av kontaktcenter som vidarebefordrar till berörd enhet. När det gäller gatubelysningen kan du läsa mer på länken https://www.hammaro.se/Bo/Boendemiljo/Gator--vagar/Gatubelysning/Underhall/ Om man anser att läget är akut så kan man ringa Larmcentralen på 054 - 15 11 40. Med vänlig hälsning, Hasse kontaktcenter

 • Ann-Louse 2018-05-24 11:02

  Hej! Jag vill gärna att Hammarö Kommun tar en titt på cykelvägen på Hovlandavägen. Det hänger grenar, kvistar mm i ansiktshöjd med oss som nu cyklar och även går. Det finns också häckar och grenar som växer ut på cykelvägen från privata tomter så man inte kan mötas när man möter en cykel eller går utan att bli inklämd i någons häck. Finns det nån regel/lag för detta?

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2018-05-25 08:49

  Hej Ann-Louse! Vi ber serviceförvaltningen kolla på det. Det finns regler som du kan läsa om på länken https://www.hammaro.se/globalassets/bo/boende-och-miljo/bygga/klipp-hacken-och-radda-liv.bygg.pdf Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

Skriv en kommentar