Välkommen att ställa en fråga, lämna en synpunkt eller göra en felanmälan till Hammarö kommun

Var så detaljerad som möjligt när du beskriver ditt ärende. Lämna gärna personuppgifter och på vilket sätt du vill att vi ska svara dig. Du kan självklart välja att vara anonym.

Formuläret har sparats
Vad handlar ditt ärende om?  
 
   
Beskriv ditt ärende:  
 
Jag vill ha återkoppling:
Personuppgifter (för önskad återkoppling)  
Namn:
Telefonnummer:
Epost:
   
 
   
  När du skickar en fråga, synpunkt eller en felanmälan via det här formuläret registreras den som en inkommen handling.
  De personuppgifter som du lämnar i formuläret behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Vi behöver spara och behandla dessa uppgifter för att kunna administrera din fråga, synpunkt eller felanmälan.
  Uppgifterna kommer att sparas och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.
  Beroende på vad frågan gäller kan vi komma att dela lämnade personuppgifter med något av våra personuppgiftsbiträden eller med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
  Utgångspunkten är att vi inte överför dina personuppgifter till ett land utanför EU, om det ändå skulle behövas så informerar vi dig.
  Vem som är personuppgiftsansvarig för behandlingen beror på vilket område din fråga, synpunkt eller felanmälan berör.
  Hör av dig till kontakcenter på 054-51 50 00 om du vill veta vem som är personuppgiftsansvarig för just ditt ärende och om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, för att begära att vi begränsar
  behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Du når vårt dataskyddsombud på e-post dataskyddsombud@hammaro.se. Eller via kontaktcenter på 054-51 50 00.
   
   
Sidan uppdaterad: 2018-06-05 2 kommentarer

Kommentarer

  • Ann-Louse 2018-05-24 11:02

    Hej! Jag vill gärna att Hammarö Kommun tar en titt på cykelvägen på Hovlandavägen. Det hänger grenar, kvistar mm i ansiktshöjd med oss som nu cyklar och även går. Det finns också häckar och grenar som växer ut på cykelvägen från privata tomter så man inte kan mötas när man möter en cykel eller går utan att bli inklämd i någons häck. Finns det nån regel/lag för detta?

  • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2018-05-25 08:49

    Hej Ann-Louse! Vi ber serviceförvaltningen kolla på det. Det finns regler som du kan läsa om på länken https://www.hammaro.se/globalassets/bo/boende-och-miljo/bygga/klipp-hacken-och-radda-liv.bygg.pdf Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

Skriv en kommentar