Nummer att ringa utanför kontorstid

Journummer att vända sig till efter kontorstid:

  • Socialjouren: 054 - 540 50 54 eller 054 - 540 54 14 
  • Information om olyckor och kriser: 113 13
  • Tjänstgörande sjuksköterska: 11 77
  • Larmcentralen, vid fel på kommunens fastigheter, vatten, avlopp, gator och vägar: 054 - 15 11 40
  • Jourtelefon för Hammarö Energi AB: 054 - 540 71 02
  • Felanmälan Hammarö bostäder: 054 - 51 54 40
  • Jourtelefon idrottshallarna: 054 - 51 56 00
Sidan uppdaterad: 2021-03-30