Utveckling och kvalitet

På Götetorps skola F-6 strävar vi efter att våra elever med stöd och stimulans av skickliga och behöriga pedagoger ska utvecklas så långt det är möjligt efter var och ens förmåga. Vi arbetar ständigt med att granska och säkra vår kvalitet i undervisningen.

Vi tror at det är viktigt att erbjuda våra elever en varierad undervisning som grundar sig på forskning och beprövad erfarenhet. Därför tycker vi att det är viktigt att vi tar del av olika former av kompetensutveckling samtidigt som vi utvecklar vår egen verksamhet inom skolan.

Vi arbetar med att systematiskt granska och analysera vår undervisning för att säkerställa att våra elever får den undervisning de har rätt till. Vi är noga med att följa upp resultat av nationella mätningar och att analysera dessa för att kunna utveckla vår verksamhet på bästa sätt.

Sidan uppdaterad: 2020-05-05