Stöd och stimulans

Alla elever på vår skola har rätt att utvecklas så långt det är möjligt. Det innebär att vi vill och ska ge samtliga elever det stöd och den stimulans de behöver utifrån sina förutsättningar. På Götetorp arbetar alla pedagoger med att variera sin undervisning så att den ska utveckla alla elever. Det är alltså samtliga pedagogers ansvar att ge eleverna stöd och stimulans i utvecklingen.

För att ytterligare kunna tillmötesgå samtliga elevers behov har vi också vår elevhälsa. Elevhälsan består av specialpedagog, skolsköterska och kurator. Vid behov har vi också tillgång till skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsan har till uppgift att arbeta både främjande, förebyggande och åtgärdande. Det innebär att elevhälsans personal utifrån sina olika kompetenser ska arbeta för att elever inte ska hamna i svårigheter i sin skolgång. Skulle det ändå ske så arbetar elevhälsan med att hitta rätt åtgärder för att stödja eleven i de behov den har.

Sidan uppdaterad: 2020-05-05