Likabehandling

På Mörmoskolan 7-9 arbetar vi kontinuerligt med värdegrundsfrågor i alla ämnen. Vår skola arbetar alltid mot kränkningar och för likabehandling.

Elever löser en gruppuppgift tillsammans.

Att bli behandlad med respekt oavsett vem man är är en grundläggande princip i vårt samhälle. Detsamma gäller självklart inom skolans värld. På Mörmoskolan 7-9 lägger vi stor vikt vid alla människors lika värde och rätten att vara den man är.

Vi arbetar förebyggande och främjande med värdegrundsfrågor och likabehandlingsarbete på vår skola. Det arbetet dokumenteras och följs upp i vår Likabehandlingsplan. Skolan präglas av ett öppet klimat där alla kan vara som de är och där respekt för varje individ råder.

Ibland behöver vi även arbeta åtgärdande. Vi accepterar inga kränkningar, och vi har en tydlig arbetsgång om något inträffar. Skolan har ett trygghetsteam som arbetar förebyggande, främjande och åtgärdande tillsammans med all övrig personal.

Det är viktigt för oss att vi är en skola som upptäcker och åtgärdar om något inträffar. Därför är vi måna om en god relation och kontakt med både elever och vårdnadshavare. Vi ska vara en skola där alla elever känner sig trygga i sin studiemiljö.

Sidan uppdaterad: 2021-02-23