Stöd och stimulans

Varje elev har rätt att utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Därför är det viktigt för oss att erbjuda alla elever det stöd och den stimulans de behöver.

Kvinna med paraply

På Mörmoskolan 7-9 finns en samlad elevhälsa med specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolpsykolog. Elevhälsans uppgift tillsammans med pedagogerna på skolan är att säkerställa att varje elev får förutsättning att utvecklas så långt det är möjligt. Elevhälsans olika professioner arbetar för att ta hänsyn till varje elevs unika behov.

För att kunna ge elever enskilt specialpedagogiskt stöd och stimulans har vi två speciallärare. Speciallärarna arbetar med både individuellt stöd såväl som stöd till grupper och klasser.

Vårt mål är att kunna erbjuda individuellt utveckling för varje elev inom ramen för undervisningsgruppen.

Sidan uppdaterad: 2021-02-23