Vaccinationsinformation

Från och med höstterminen 2020 kommer vaccination mot HPV, humant papillomvirus, att erbjudas pojkar och flickor i årskurs 5. Numer räcker det med två doser vaccin HPV för elever som vaccineras inom ramen för barnvaccinationsprogrammet. De två doserna ges med sex månaders mellanrum. Två doser gäller enbart för barn 9-14 år. Tre doser måste ges till äldre barn och vuxna samt till immunsupprimerade barn.

Om du tackar nej till HPV-vaccination 

Vi respekterar varje familjs beslut om de vill vaccinera sina barn mot HPV eller inte. Känner du dig osäker på om ditt barn skall vaccineras mot HPV är du välkommen att diskutera detta med oss skolsköterskor eller skolläkare. 

Klicka här för att ta del av av information om det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Sidan uppdaterad: 2021-09-24