Nu presenterar Hammarö kommun sin budget för 2025

3 juni 2024

Under kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni la den politiska majoriteten fram sitt budgetförslag för 2025. Målsättningen är ett resultat på 35 miljoner kronor.

Kommunhuset, sommar
Kommunhuset, Hammarö kommun.

- Trots att det har varit ett tufft år så har vi en budget med bra resultat. Med anledning av det vill vi utöka ramarna till nämnderna för att kunna göra de satsningar vi vet att vi behöver göra, säger Solweig Gard, ordförande i kommunstyrelsen.

Utökade ramar till samtliga nämnder

De ytterligare medel som skjuts till är avsatt för att användas till:

  • Bildningsnämnden, grundskolan, 1,5 milj kr
  • Bildningsnämnden, bibliotek och kulturskolan, 800 000 kr
  • Kommunstyrelsen för extra tjänst av digitalisering/AI-utvecklare, 900 000 kr
  • Miljö och bygg, för minskade intäkter, 300 000 kr
  • Servicenämnden, extra medel för snöröjning, 500 000 kr
  • Servicenämnden, bekämpning av invasiva arter, 200 000 kr
  • Servicenämnden, föreningsbidrag till lokaler och anläggningar, 300 000 kr
  • Socialnämnden, LSS och psykiatriverksamhet, 1 milj kr

Totalt handlar den utökade driften om 5,5 miljoner kronor.

Förväntat resultat på 35 miljoner kronor

I den budget som presenteras förväntas ett resultat på 35 miljoner kronor. Hammarö är en kommun som fortsätter att växa vilket påverkar ekonomin positivt. Omvärldsläget med hög inflation och höga räntor har dock gjort att det har stannat av lite, något som också har beaktats i budgeten.

I det förväntade resultatet finns även inräknat kompensation för löneökningarna.

- I och med de investeringar som gjorts och som pågår är det viktigt för oss i majoriteten att hålla nere låneskulden och en del i det är att ha en budget med gott resultat, säger Solweig Gard.

Beslut fattas i kommunfullmäktige den 24 juni

Slutgiltig budget fastställs i kommunfullmäktige den 24 juni.

Sidan uppdaterad: 2024-06-05