Kommunstyrelsen den 13 maj

13 maj 2024

På måndagens kommunstyrelsesammanträde beslutade de bland annat om Åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete.

Åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete
Åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete som kommunen enligt lagen (2023:196) om kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Hammarö kommun har tagit fram en lägesbild över brottsligheten i kommunen samt beslutat om en åtgärdsplan innehållande kommunens åtgärder för att förebygga brott. Hammarö kommun har gett Räddningstjänsten Karlstadsregionen i uppdrag att samordna det brottsförebyggande arbetet i enlighet med lagen. Räddningstjänstförbundet har i samarbete med kommunens lokala brottsförebyggande samordnare tagit fram en lägesbild över brottsligheten i Hammarö och ett förslag till åtgärdsplan med fyra prioriterade områden.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Anta åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbetet i Hammarö kommun.
2. Ärendet återrapporteras i maj 2025.

Handläggare: Marina Tilderlindt Wikh och Camilla Pennerborn

Samtliga handlingar och protokoll kan du läsa här

Sidan uppdaterad: 2024-05-14