Offentlighetsprincipen

Hammarö kommun är en myndighet och omfattas av offentlighetsprincipen. Alla handlingar inklusive personuppgifter, som lämnas in till Hammarö kommun kan därmed komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och kan därför inte lämnas ut.

Avgift för kopiering av allmänna handlingar

Om allmänna handlingar behöver skrivas ut eller kopieras för att lämnas ut på plats eller skickas via post finns en fastställd avgift att ta ut för kopiorna.
 
Avgift för kopiering av allmänna handlingar

Avgifter för kopior och utskrifter av allmän handling är inte momspliktiga. Följande avgifter fastställdes av kommunfullmäktige 15 april 1997:

Upp till 9 sidor - utan avgift
10 sidor - 50 kronor
För varje A4-sida därutöver - 2 kronor
För varje A3-sida därutöver - 3 kronor

Klicka här för att läsa mer om offentlighetsprincipen på Regeringskansliets webbplats. 

Sidan uppdaterad: 2021-10-04