Anmäl misstänkt matförgiftning

Här kan du anmäla misstänkta matförgiftningar, som kan ha orsakats av en anläggning som hanterar livsmedel i Hammarö kommun. 

Om maten kommer från en anläggning i en annan kommun, kontakta respektive kommun. 

Vi hanterar de uppgifter du lämnar, enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR)

Formuläret har sparats
Namn *:
Telefonnummer *:
Epost:
Anmälan gäller:
Hur många personer har insjuknat?
Varifrån kom maten du tror orsakade sjukdomen?
Om annat, ange här vilken typ av verksamhet:
Ange namn och adress för verksamheten *:
Vad tror du orsakade din sjukdom? * (Beskriv vilken mat som åts, ta även med dryck)
Vilket datum åts den misstänkta maten?
När kom de första symptomen?
Är du fortfarande sjuk?
Om nej, ange vilket datum du tillfrisknat:
Har du besökt läkare?
Om ja, vilken diagnos gavs?
 
Sidan uppdaterad: 2021-03-24