Sök på hammaro.se

136 träffarh inom hela webbplatsen

 • Information-1

  1(1) KONTOR/NÄMND 2014-12-22 Dnr ENHET / AVDELNING William H. Strömgren, VA-ingenjör 054-515390 William.stromgren@hammaro.se - INFORMATION 1 - KOMMUNALT VA PÅ TYE Hej! Serviceförvaltningen har fått i uppdrag att hitta en lämplig ledningsträckning ...

  Senast uppdaterad 2019-06-19

 • Information-3

  1(1) SERVIVENÄMNDEN 2016-03-29 Dnr GATUENHETEN William H. Strömgren, VA-ingenjör 054-515390 William.stromgren@hammaro.se - INFORMATION 3 - KOMMUNALT VA PÅ TYE Hej! Nu har vi dragit igång arbetet med att förse alla på Tye med kommunalt dricksvatten ...

  Senast uppdaterad 2019-06-19

 • Information-2

  1(1) SERVICEFÖRVALTNINGEN 2015-06-30 William H. Strömgren, VA-ingenjör - 054-515390 - William.stromgren@gmail.com - INFORMATION 2 - KOMMUNALT VA PÅ TYE - Hej! - Vi jobbar på med planeringen av det kommunala va-nätet för Västra och Östra Tye. ...

  Senast uppdaterad 2019-06-19

 • DETALJPLAN FÖR

  Detaljplan för FISKRÖKERIET Del av MÖRMON 5:33 HAMMARÖ KOMMUN ... (H), ändras till verksamheter (Z) och centrum (C). Användningarna verksamheter och centrum preciseras till hamnrelate- rade verksamheter respektive hamnrelaterade centrumverksamheter. ...

  Senast uppdaterad 2019-06-13

 • Dp-sundholmen-granskningsutlatande

  2018-08-22 Sida 1 av 15 Detaljplan för Sundholmen Västra, Hammarà ... h. - (RH2000) bedöms vara rimlig för tillfartsväg och en stor del vägar inom planområdet, 2018-08-22 Sida 2 av 15 då vägen mot vattnet (Mörtskärsvägen) ska ligga lägre ...

  Senast uppdaterad 2018-11-01

 • Forutsattning--och-forslagskarta- -godkand

  RISK Bullerzon Potentiellt förorenat område Översvämningsrisk, 47 m.ö.h. BEBYGGELSE Bostad Samhällsfunktion HÖGT VÄRDE Område med särskilt högt naturvärde Område med särskilt högt kulturvärde Kulturhistoriskt värdefull byggnad Fornlämning ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • PM/Rapport

  Hammarö Kommun Trafikutredning Götetorp - Malmö 2018-04-03 ... h och lokalgatorna är - reglerade till 30 km/h. - Trafikflödena på Götetorpsvägen är idag ca 1000 fordon/dygn. 2017 gjordes - hastighetsmätningar på Götetorpsvägen, en bit öster ...

  Senast uppdaterad 2018-04-24

 • Dp-sundholmen-samradsredogorelse

  2017-11-23 Sida 1 av 16 Detaljplan för Sundholmen Västra (Tidigare ... h. - (RH2000) bedöms vara rimlig för tillfartsväg och en stor del vägar inom planområdet, - då vägen mot vattnet (Mörtskärsvägen) ska ligga lägre och jämnas ut norrut ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Plats och tid

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden ... h till 80 km/h på - Hammaröleden och Skoghallsleden (väg 236), samt - Dingelsundsvägen (väg 554). Enligt förslaget skall sänkningen ske - under 2016. Förslaget ...

  Senast uppdaterad 2016-05-24

 • Buller-utredning-mormon-5 66-allt-i-en

  Sweco re p o 0 0 1 .d o cx 2 0 1 ... h) Väg 557, Industrileden 4337 (år 2009) 7,5 50 Åråsvägen 2589 (år 2013) 6 50 Bruksgatan- Mörmonvägen 1933 (år 2008) 6 50 Mörmonvägen- hovlandavägen 2403 (år 2008) 6 50 Mörmonvägen efter Hovlandavägen ...

  Senast uppdaterad 2014-09-19