Sök på hammaro.se

39 träffarlediga och jobb inom hela webbplatsen

 • Näringslivsnytt december 2019

  Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren ... arbetet som görs i era verksamheter. Vem bokar in mig först? Årets företagare Jonas Kramers goda entreprenörskap - och ekonomiska tänkande driver honom - att starta företag ...

  Senast uppdaterad 2019-12-19

 • Kommunala tomter

  Här finner du vilka tomter som är lediga på Hammarö just nu.

  Senast uppdaterad 2020-05-15

 • Bygga

  På dessa sidor kan du läsa mer om hur du får bygga i Hammarö kommun. Du kan följa bygglovsprocessen från ansökan till bygget är färdigt.

  Senast uppdaterad 2020-06-17

 • Fritids-jan-2020

  Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5 ... arbetar eller studerar - vars föräldrar är sjukskrivna eller får sjukersättning - med eget behov av plats på grund av familjens situation (14 kap § 5 Skollagen) - med behov av särskilt ...

  Senast uppdaterad 2020-01-22

 • Revisionsrapport Lönehantering HAMMARÖ 2013.docx

  www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm December 2013 Granskning av - lönehantering Hammarö kommun Granskning av lönehantering ... arbetar ej fyllnadstid ...6 2.8. Antal semesterdagar överstiger ej 40 dagar...7 2.9. Reducerad lön i motsvarande ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20

 • Antagandehandling-flexibel-parkeringsnorm-for-hammaro-kommun-med-bilaga

  Flexibel parkeringsnorm Antagen av Kommunfullmäktige: 2020-04-27 Dnr: 2017/247 Innehåll Inledning ... 1 Bakgrund ... 1 Syfte ... 1 Mål ... 2 ... arbeta fram en flexibel parkeringsnorm för Hammarö kommun, vilken omfattar - fordonsparkering för både ...

  Senast uppdaterad 2020-08-08

 • Samradsredogorelse--ny-skola-hammar

  1 Samrådsredogörelse Detaljplan för ny skola, - Hammar, Hammarö kommun 2018-09-19 Dnr ... jobbar skift kan få problem med sömn om inte ljuden från skolgården dämpas. (E. på bifogad kara) Synpunkter som stödjer alternativ A. Några är tidigare ...

  Senast uppdaterad 2018-10-03

 • Protokollsregister Kommunalnämnden 1952-1955

  Angående inhägnad av pensionärshemstomterna å Mörmon § 137 Angående svårighet att få viss lägenhet i Änkehemmen ledig Sammanträdesdatum: 13 juni, 1952 § 140 Överenskommelse i lönefrågan för personalen (bilaga nr.24) § 141 Kommunalnämndsordförandens ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20

 • Granskningsutlatande

  1 Granskningsutlåtande Detaljplan för ny skola, - Hammar, Hammarö kommun ... jobbet, och avlasta trafiken på hela ön. Vi vet alla att Hammaröleden är kraftigt belastad. En bullervall bör uppföras norr om Östra Anneberg. De boningshus som byggs ...

  Senast uppdaterad 2019-01-07

 • Dp-ostra-barstad-vastra-delen

  ANTAGANDEHANDLING detaljplan för - ÖSTRA BÄRSTAD, VÄSTRA DELEN delar av BÄRSTAD 1:4 ... arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för delen Tyehalvön-Bärstad-Gråberg pågår samt att planen varit utställd under 2005. Planen redovisar totalt ...

  Senast uppdaterad 2019-02-26