Sök på hammaro.se

270 träffarl inom hela webbplatsen

 • Ks 20160905

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen ... (L) - Mikael Jern (MP) - Mattias Joelsson (KD) - Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef - Margareta Persson, kommunsekreterare - Solweig Gard (S), ersättare - ...

  Senast uppdaterad 2016-09-12

 • Plats och tid

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden ... (L) - Birgitta Kahn (MP) - Marianne Carlsson (KD) Övriga närvarande Johan Rosqvist, förvaltningschef - Eva-Lotte Falk Olsen, personalutvecklare § 186 - Emilia Carlman, ...

  Senast uppdaterad 2016-09-02

 • Plats och tid

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden ... (L) - Birgitta Kahn (MP) - Lars Larsson (KD), ersätter Marianne Carlsson (KD) Övriga närvarande Peter Johansson (L), ersättare §§ 171-182 - Johan Rosqvist, förvaltningschef ...

  Senast uppdaterad 2016-06-29

 • Plats och tid

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Bildningsnämnden ... (L) ersätter Elise Radanova (L) - Birgitta Kahn (MP) - Kenth Carlsson (KD) - Övriga närvarande Anders Peterson, tillförordnad förvaltningschef - Erik Holm, tf rektor ...

  Senast uppdaterad 2016-06-21

 • Plats och tid

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden ... (L) - Peter Johansson (L), ersättare för Birgitta Kahn (MP) - Marianne Carlsson (KD) Övriga närvarande Johan Rosqvist, förvaltningschef - Peter Carlsson, fritidschef ...

  Senast uppdaterad 2016-05-24

 • Ks 160502.docx

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen ... (L) - Birgitta Kahn (MP), ersättare för Mikael Jern (MP) - Mattias Joelsson (KD) - Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef - Margareta Persson, sekreterare - Solweig ...

  Senast uppdaterad 2016-05-16

 • Ks 160314.docx

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen ... (L) - Mikael Jern (MP) - Mattias Joelsson (KD) - Solweig Gard (S), § 25 - Övriga närvarande Solweig Gard (S), ersättare (§ 26-44) - Margareta Ivarsson (C), ersättare Kenth ...

  Senast uppdaterad 2016-03-21

 • Plats och tid

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Bildningsnämnden ... (L) ersätter Elise Radanova (L) - Birgitta Kahn (MP) - Kenth Carlsson (KD) - Övriga närvarande Maria Kjällström, förvaltningschef - Ameli Björling, sekreterare ...

  Senast uppdaterad 2016-03-01

 • Plats och tid

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden ... (L) - Birgitta Kahn (MP) - Marianne Carlsson (KD) Övriga närvarande Bertil Jonasson (C), ersättare - Henrik Smedberg (M), ersättare - Peter Johansson (L), ersättare ...

  Senast uppdaterad 2016-02-01

 • Detaljplan.sundholmen.trafikundersokning

  Fyrstegsanalys Väg 561 och 566 till Rud Hammarö kommun, Värmlands län 2010-06-21 ... L 0,4 1,8 0,7 2,6 0,4 5,9 VR 70 L/L 0,4 2,6 1,0 2,6 0,4 7,0 VR 50 P/P 0,2 1,8 0,5 1,8 0,2 4,5 VR 50 P/L 0,2 1,8 0,5 2,6 0,2 5,3 VR 50 L/L 0,2 2,6 0,7 2,6 0,2 6,3 ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24