Sök på hammaro.se

282 träffarl inom hela webbplatsen

 • Protokoll-svn-2017-03-29 2

  Sammanträdesprotokoll Servicenämnden 2017-03-29 Tid och plats 29 mars 2017 ... (L) - Marianne Carlsson (KD) - Therese Gunnarsson (S) ersätter Maja Sundkvist-Kräutner (S) - Peter Johansson (L) ersätter Willy Ociansson (MP) Övriga närvarande Andreas ...

  Senast uppdaterad 2017-08-29

 • Protokoll-sn-2017-05-18 1

  Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2017-05-18 Tid och plats 2017-05-18 ... (L) - Lena Lindström (KD) från kl. 13:50, §§ 63-65, §§ 69-73 - Lillemor Larsson (V) ersätter Lennart Eriksson (V) §§ 63-65, §§ 70-73 - Peter Berglund (S) ersätter ...

  Senast uppdaterad 2017-08-30

 • Protokoll-svn-2017-05-03 1

  Sammanträdesprotokoll Servicenämnden 2017-05-03 Tid och plats 2017-05-03 ... (L) - Marianne Carlsson (KD) - Willy Ociansson (MP) §§ 55-67 - Peter Johansson (L) ersätter Willy Ociansson (MP) §§ 68-69 Övriga närvarande Eva-Lotte Falk Olsen, HR-specialist ...

  Senast uppdaterad 2017-08-30

 • Protokoll-sn-2017-04-20 1

  Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2017-04-20 Tid och plats 2017-04-20 ... (L) - Lena Lindström (KD) - Peter Berglund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Övriga närvarande Karina Larsson, socialsekreterare - Sofia Simonsson, enhetschef LSS - Marlene ...

  Senast uppdaterad 2017-08-30

 • Protokoll-svn-2017-05-24 1

  Sammanträdesprotokoll Servicenämnden 2017-05-24 Tid och plats 2017-05-24 ... (L) - Marianne Carlsson (KD) - Katarina Bergman Mjöberg (S) ersätter Thomas Bäckman (S) - Bertil Jonasson (C) ersätter Maja Sundkvist-Kräutner (S) - Britt Zätterberg-Bagge (MP) ...

  Senast uppdaterad 2017-08-29

 • Protokoll-bin-2017-08-21

  Sammanträdesprotokoll Bildningsnämnden 2017-08-21 Tid och plats måndag 21 ... (L) ersätter Michael Hamberg (L) - Jens Meyer (MP) §§ 84-94 till och med 16.00 - Agneta Gottlow-Pettersson (KD) ersätter Jens Meyer (MD) från kl. 16.00 §§ - 95-98 ...

  Senast uppdaterad 2017-08-25

 • Ks-26-juni

  Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-06-26 Tid och plats ... (L) - Mikael Jern (MP) - Lennart Lämgren (L) ersätter:Mattias Joelsson (KD), deltar inte i § 106 pga - jäv Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef - Ulrika Johansson, sekreterare ...

  Senast uppdaterad 2017-06-28

 • Ks-170515-protokollpdf

  Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-05-15 Tid och plats Måndag 15 ... (L) - Mikael Jern (MP) - Mattias Joelsson (KD) Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef - Ulrika Johansson, kommunsekreterare - Anna Lindstedt, planarkitekt § 61 Utses ...

  Senast uppdaterad 2017-05-16

 • Protokoll-ks-170410

  Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-04-10 Tid och plats Måndag ... (L) - Mikael Jern (MP) - Mattias Joelsson (KD) - Margareta Ivarsson (C ) ersätter Mats Ivarsson (C) § 53-59 Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef - Ulrika Johansson, ...

  Senast uppdaterad 2017-04-12

 • Protokoll-ks-20170306-med-bilaga

  Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-03-06 Tid och plats Måndag 6 mars 2017 ... (L) - Mikael Jern (MP) - Mattias Joelsson (KD) - Margareta Ivarsson (C) ersätter Mats Ivarsson (C) § 32-33,39-46 Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef - ...

  Senast uppdaterad 2017-03-31