Sök på hammaro.se

270 träffarl inom hela webbplatsen

 • Socialnamnden-protokoll-28-sep

  Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2017-09-28 Tid och plats torsdag 28 september 2017 ... (L) - Ola Jonsson (M) - Lena Lindström (KD) Övriga närvarande Annica Lückner, biträdande socialchef - Ulrika Vitalis, enhetschef IFO - Gustav Brodin, enhetschef ...

  Senast uppdaterad 2017-10-17

 • Socialnamnden-protokoll-24aug

  Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2017-08-24 Tid och plats Torsdag 24 augusti ... (L) - Ola Jonsson (M) - Lena Lindström (KD) - Peter Berglund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Övriga närvarande Per Söderberg, socialchef - Elisabeth Lindström, biståndshandläggare ...

  Senast uppdaterad 2017-10-16

 • Kf-170925

  Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-09-25 Tid och ... (L) - Jens Meyer (MP) - Therese Gunnarsson (S) ersätter: Daniel Hjelm (S) - Andreas Hellgren (S) ersätter: Morgan Kilman (S) - Lillemor Larsson (V) - Lennart Lämgren (L) - Eva Sjöberg ...

  Senast uppdaterad 2017-09-27

 • Plats och tid

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnadsnämnden ... (L), tjänstgörande ersättare § 165 - Ann-Kristin Djuvfeldt, förvaltningschef - Arne Nilsson, byggnadsinspektör - Johan Ahlström, byggnadsinspektör ...

  Senast uppdaterad 2017-09-28

 • Ks-2017-08-30

  Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-08-30 Tid och plats ... (L) - Mattias Joelsson (KD) - Solweig Gard (S) ersätter:Sara Asp (S) - Margareta Ivarsson (C) ersätter:Mats Ivarsson (C) - Jens Meyer (MP) ersätter:Mikael Jern (MP) Övriga närvarande ...

  Senast uppdaterad 2017-08-31

 • Protokoll-svn-2017-03-29 2

  Sammanträdesprotokoll Servicenämnden 2017-03-29 Tid och plats 29 mars 2017 ... (L) - Marianne Carlsson (KD) - Therese Gunnarsson (S) ersätter Maja Sundkvist-Kräutner (S) - Peter Johansson (L) ersätter Willy Ociansson (MP) Övriga närvarande Andreas ...

  Senast uppdaterad 2017-08-29

 • Protokoll-sn-2017-05-18 1

  Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2017-05-18 Tid och plats 2017-05-18 ... (L) - Lena Lindström (KD) från kl. 13:50, §§ 63-65, §§ 69-73 - Lillemor Larsson (V) ersätter Lennart Eriksson (V) §§ 63-65, §§ 70-73 - Peter Berglund (S) ersätter ...

  Senast uppdaterad 2017-08-30

 • Protokoll-svn-2017-05-03 1

  Sammanträdesprotokoll Servicenämnden 2017-05-03 Tid och plats 2017-05-03 ... (L) - Marianne Carlsson (KD) - Willy Ociansson (MP) §§ 55-67 - Peter Johansson (L) ersätter Willy Ociansson (MP) §§ 68-69 Övriga närvarande Eva-Lotte Falk Olsen, HR-specialist ...

  Senast uppdaterad 2017-08-30

 • Protokoll-sn-2017-03-23 1

  Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2017-03-23 Tid och plats 23 mars 2017 ... (L) ersätter Michael Hamberg (L) - Barbro Thelaus (KD) ersätter Lena Lindström (KD) §§ 25-30, § 35 och - vakant (MP) §§ 31-34, §§ 36-41 Övriga närvarande Maria ...

  Senast uppdaterad 2017-08-30

 • Protokoll-sn-2017-04-20 1

  Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2017-04-20 Tid och plats 2017-04-20 ... (L) - Lena Lindström (KD) - Peter Berglund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Övriga närvarande Karina Larsson, socialsekreterare - Sofia Simonsson, enhetschef LSS - Marlene ...

  Senast uppdaterad 2017-08-30