Sök på hammaro.se

270 träffarl inom hela webbplatsen

 • Plats och tid

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden ... (L) ersätter Lennart Lämgren (L) - Lars Larsson (KD) ersätter Birgitta Kahn (MP) - Marianne Carlsson (KD) - Therese Gunnarsson (S) ersätter Maja Sundkvist-Kräutner ...

  Senast uppdaterad 2016-12-15

 • Sammantädesprotokoll

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden - 2017-01-26 ... (L) Övriga närvarande Kent Hakefelt (L) - Andreas Wanjura, biståndshandläggare - Ingela Gustafsson, biståndshandläggare - Johanna Karlsson, praktikant ...

  Senast uppdaterad 2017-02-20

 • Plats och tid

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Bildningsnämnden ... (L) ersätts av Kent Hakefelt (L) - Birgitta Kahn (MP) - Kenth Carlsson (KD) - David Lundqvist (C) Övriga närvarande Björn Svantesson, förvaltningschef - Lovisa Vasiliou, ...

  Senast uppdaterad 2016-12-05

 • Sammantädesprotokoll

  HAMMARÖ KOMMUN Sida Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-01-16 ... (L) - Mikael Jern (MP) - Mattias Joelsson (KD) Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef - Margareta Persson, kommunsekreterare - Marina Tilderlindt, utredare ...

  Senast uppdaterad 2017-02-07

 • Sammantädesprotokoll

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen - 2016-10-31 och ... (L) - Birgitta Kahn (MP), 2016-10-31 ersättare för Mikael Jern (MP) - § 132 - del av § 136 - Mikael Jern (MP), 2016-11-07, del av § 136 - 145 - Mattias ...

  Senast uppdaterad 2016-11-18

 • Plats och tid

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnadsnämnden ... (L) ersätter Dan Eriksson (C) §§ 4-8, 10-19 - Louise Warnqvist (M) - Sten-Ove Jönsson (KD) Övriga närvarande Ann-Kristin Djuvfeldt, förvaltningschef ...

  Senast uppdaterad 2017-02-01

 • Plats och tid

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Bildningsnämnden ... (L) ersätter Elise Radanova (L) - Birgitta Kahn (MP) - Kenth Carlsson (KD) - David Lundqvist (C) Övriga närvarande Björn Svantesson, förvaltningschef - Lovisa Vasiliou, ...

  Senast uppdaterad 2016-11-02

 • 0.00 Protokoll SVN 2016-10-19

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden - 2016-10-19 1(17 ... (L) - Marianne Carlsson (KD) - Maja Sundkvist-Kräutner (S) - Lars Larsson (KD) (ers. för Birgitta Kahn) Övriga närvarande Johan Rosqvist, förvaltningschef ...

  Senast uppdaterad 2016-10-21

 • Ks 20161003

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen ... (L) - Mikael Jern (MP) - Kenth Carlsson (KD), ersättare för Mattias Joelsson (KD) - Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef - Margareta Persson, kommunsekreterare ...

  Senast uppdaterad 2016-10-10

 • Plats och tid

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden ... (L) - Birgitta Kahn (MP) - Marianne Carlsson (KD) - Bertil Jonasson (C), ersätter Maja Sundkvist-Kräutner (S) Övriga närvarande Peter Johansson (L), ersättare - Lars ...

  Senast uppdaterad 2016-10-04