Sök på hammaro.se

282 träffarl inom hela webbplatsen

 • Plats och tid

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Bildningsnämnden ... (L) ersätter Elise Radanova (L) - Birgitta Kahn (MP) - Kenth Carlsson (KD) - Övriga närvarande Maria Kjällström, förvaltningschef - Ameli Björling, sekreterare ...

  Senast uppdaterad 2016-03-01

 • Detaljplan.sundholmen.trafikundersokning

  Fyrstegsanalys Väg 561 och 566 till Rud Hammarö kommun, Värmlands län 2010-06-21 ... L 0,4 1,8 0,7 2,6 0,4 5,9 VR 70 L/L 0,4 2,6 1,0 2,6 0,4 7,0 VR 50 P/P 0,2 1,8 0,5 1,8 0,2 4,5 VR 50 P/L 0,2 1,8 0,5 2,6 0,2 5,3 VR 50 L/L 0,2 2,6 0,7 2,6 0,2 6,3 ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Detaljplan.hammar.pm-trafik-och-vagtrafikbuller

  Uppdragsnr: 10168135 1 (9) WSP Samhällsbyggnad Box 117 - 651 04 Karlstad - Besök: Lagergrens gata 8 ... L :\ 5 4 6 0 \1 0 1 6 8 1 3 5 \3 _ D o ku m e n t\ 3 6 _ P M \T ra fik \P M _ T ra fik _B u lle r. d o cx M a ll: M e m o .d o t v e r 1 .0 HAMMARÖ ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Insikt-2015

  ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS ... L Eriksson, Thomas Henrikson, Maskot, Scandinav - Produktion: Kombinera AB - Tryck: LTAB, september 2015 Förord För tredje gången har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ...

  Senast uppdaterad 2016-01-19

 • Hammaro-turistbroschyr

  HAMMARÖ - E N Ö A T T B O O C H L E V A P Å 2 - Hammarö - en ö att bo och leva på Hammarö - en ö att bo och leva på - 3 vatten, vatten, bara vanligt vatten Sommarkvällen är ljum och solen sänker sig sakta över horisonten. Någon känner för ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Detaljplan.toverud.geoteknik

  1 (5) S w e c o - Kanikenäsbanken 10 - Box 385 ... l c h - Geotekniker - Karlstad - Telefon direkt +46 (0)54 141740 - Mobil +46 (0)73 4122538 - henrik.falch@sweco.se - re po 00 1. do cx 20 12 -0 3- 29 FH p:\2363\2335498_hammarö,_toverud\000\19_original\doc\pmgeo ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Bärstad radon

  Uppdrag:10081538 HAMMARÖ KOMMUN BÄRSTAD/GRÅBERG Översiktlig markradonundersökning PLANERINGSUNDERLAG ... L:\5 423 \20 _S\ 1 00 81 53 8_H a m m a rö \3 _D okum ent\ 36_ PM \Bär st ad r a don. doc M a ll: R a ppor t - 20 04. d ot ver 1.0 HAMMARÖ ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • PM2 120710.docx

  1 (5) S w e c o - Kanikenäsbanken 10 ... l d t - Civilingenjör - Mark&Infrastruktur, Karlstad - Telefon direkt +46 (0)54 141729 - Mobil +46 (0)70 5291827 - magnus.wackerfeldt@sweco.se - m em o0 1. do cx 20 12 -0 3- 28 AAGI p:\2361\2333971_trafik_ö_bärstad\000\10_arbetsmaterial\skede ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Protokollsregister kommunalnämnden 1960-1963

  Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 11, 1960-1963* Protokollsregister, Hammarö Köping De fullständiga protokollen ... L Almqvists karta över Hammarö § 83 Tjänstledighet § 84 Skrivbiträdestjänsten (bilaga nr.21) § 85 Idrottsplatsen vid ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Rapport Hammarö kränknigar och diskriminering.docx

  Revisionsrapport Kränkningar och dis- kriminering i skolan Hammarö kommun Bo Thörn - Cert. kommunal revisor - Februari 2013 ... L ILLÄNGENS SKOLA 15 M ÖRMOSKOLAN 7-9 17 M ÖRMOSKOLAN F-6 19 Kränkningar och diskriminering i skolan Februari 2013 - ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09