Sök på hammaro.se

270 träffarl inom hela webbplatsen

 • Protokoll-svn-2017-05-24 1

  Sammanträdesprotokoll Servicenämnden 2017-05-24 Tid och plats 2017-05-24 ... (L) - Marianne Carlsson (KD) - Katarina Bergman Mjöberg (S) ersätter Thomas Bäckman (S) - Bertil Jonasson (C) ersätter Maja Sundkvist-Kräutner (S) - Britt Zätterberg-Bagge (MP) ...

  Senast uppdaterad 2017-08-29

 • Protokoll-bin-2017-08-21

  Sammanträdesprotokoll Bildningsnämnden 2017-08-21 Tid och plats måndag 21 ... (L) ersätter Michael Hamberg (L) - Jens Meyer (MP) §§ 84-94 till och med 16.00 - Agneta Gottlow-Pettersson (KD) ersätter Jens Meyer (MD) från kl. 16.00 §§ - 95-98 ...

  Senast uppdaterad 2017-08-25

 • Ks-26-juni

  Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-06-26 Tid och plats ... (L) - Mikael Jern (MP) - Lennart Lämgren (L) ersätter:Mattias Joelsson (KD), deltar inte i § 106 pga - jäv Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef - Ulrika Johansson, sekreterare ...

  Senast uppdaterad 2017-06-28

 • Ks-170515-protokollpdf

  Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-05-15 Tid och plats Måndag 15 ... (L) - Mikael Jern (MP) - Mattias Joelsson (KD) Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef - Ulrika Johansson, kommunsekreterare - Anna Lindstedt, planarkitekt § 61 Utses ...

  Senast uppdaterad 2017-05-16

 • Protokoll-ks-170410

  Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-04-10 Tid och plats Måndag ... (L) - Mikael Jern (MP) - Mattias Joelsson (KD) - Margareta Ivarsson (C ) ersätter Mats Ivarsson (C) § 53-59 Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef - Ulrika Johansson, ...

  Senast uppdaterad 2017-04-12

 • Protokoll-ks-20170306-med-bilaga

  Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-03-06 Tid och plats Måndag 6 mars 2017 ... (L) - Mikael Jern (MP) - Mattias Joelsson (KD) - Margareta Ivarsson (C) ersätter Mats Ivarsson (C) § 32-33,39-46 Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef - ...

  Senast uppdaterad 2017-03-31

 • Plats och tid

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden ... (L) - Peter Johansson (L) Willy Ociansson (MP) - Marianne Carlsson (KD) - Övriga närvarande Johan Rosqvist, förvaltningschef - Monica Gordon, ekonom - Lars-Åke Tärnbro, ...

  Senast uppdaterad 2017-03-13

 • Plats och tid

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnadsnämnden ... (L) ersättare för Agneta Staaf §§ 58-59 - Dan Eriksson (C) - Louise Warnqvist (M) - Sten-Ove Jönsson (KD) Övriga närvarande Björn Nordenhammar (L) ...

  Senast uppdaterad 2017-03-14

 • Plats och tid

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Bildningsnämnden ... (L) - Birgitta Kahn (MP) - Kenth Carlsson (KD) - Övriga närvarande Catrine Thorén, utvecklingsledare grundskola - Lovisa Vasiliou, sekreterare - Birgitta Persson (S) Anne ...

  Senast uppdaterad 2016-12-22

 • Ks 20161128

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen ... (L) - Mikael Jern (MP) - Mattias Joelsson (KD) - Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef - Margareta Persson, kommunsekreterare - Lars-Håkan Bengtsson, MBK-samordnare, § ...

  Senast uppdaterad 2016-12-14