Sök på hammaro.se

124 träffarjobba inom Påverka

 • arbetar vi med...

  På den här sidorna kan du läsa om hur Hammarö kommun behandlar och arbetar med miljöfrågor, kris och säkerhet, samt hur arbetet internationellt ser ut.

  Senast uppdaterad 2019-08-06

 • Räddningstjänst

  Brandstationen på Hammarö bemannas med räddningstjänstpersonal i beredskap ... jobba som RIB? - Hör av dig till avdelningschef Björn Johansson, bjorn.johansson2@karlstad.se, eller stationschef Andreas Forsberg, andreas.forsberg@karlstad.se. Sidan ...

  Senast uppdaterad 2019-08-06

 • Miljö

  På den här sidan finns information om hur Hammarö kommun arbetar med miljöfrågor.

  Senast uppdaterad 2019-08-06

 • Vad gör kommunen för miljön?

  på den här sidan finns information om vad Hammarö kommun gör för miljön.

  Senast uppdaterad 2019-08-06

 • Miljö- och byggnadsnämnden

  På den här sidan kan du läsa mer om miljö- och byggnadsnämndens arbete i Hammarö kommun.

  Senast uppdaterad 2019-08-06

 • Miljö- och byggnadsnämnden i korthet

  18 februari 2015 Under måndagens möte 16 februari ... jobba vidare med dessa mål. Exempel är målet att nämndens verksamhet ska effektiviseras med hög rättssäkerhet. För att kunna effektiviseras mer än under 2014 måste nämnden också vara ...

  Senast uppdaterad 2015-02-18

 • Bildningsnämnden i korthet

  11 december 2017 Under måndagens möte 11 december ... arbete av kränkningar på nätet avseende grundskolan genomförts. Förvaltningschefen har lyft frågan i chefsgruppen. IKT-utvecklare tillsammans med Utvecklingsledare har fått i uppdrag att ...

  Senast uppdaterad 2017-12-14

 • Miljö- och byggförvaltningen

  På den här sidan finns information om miljö- och byggnadsförvaltningens verksamhetsområde.

  Senast uppdaterad 2019-08-06

 • Kommunstyrelsens förvaltning

  På den här sidan finns information om kommunstyrelsens förvaltning.

  Senast uppdaterad 2019-08-06

 • Socialnämnden i korthet

  19 februari 2018 Under dagens sammanträde 15 ... arbete gällande spelmissbruk. Från och med årsskiftet lades ansvaret för spelmissbruk in i socialtjänstlagen. Det innebär att kommuner liksom landsting blir skyldiga att erbjuda stöd och vård ...

  Senast uppdaterad 2018-02-19