Sök på hammaro.se

136 träffarh inom hela webbplatsen

 • Rud.bilaga-4.kulturmiljoutredning

  Kulturmiljöutredning vid Rud, Hammarö kommun 1 Kulturmiljöutredning vid Rud - Hammarö socken & kommun ... h, 0,5 m br, - 0,2 m tj [o-v], - uppallad av 6 - stenar 0,1- - 0,65 m st - stenar. Skogsmark Barrskog o-sluttande - hällmark. - intill - Vänern ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Protokollsregister-folkskolestyrelsen-1955-1959

  Ur Protokoll, Folkskolestyrelsen, Volym A1: 6, 1955-1959* Protokollsregister, Hammarö Köping - De fullständiga protokollen finns ... h. Redaktionsutskott för Skol och Hem i. Tillsynsmän för respektive skolor § 5 Tjänstledighet Lindberg § 6 Tjänstgöringsbetyg ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Rapportbearbetning Carina 2

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING - 1. Inledning ... 2 - 2. Syfte och metod ... 3 3. Områdesbeskrivning ... h. - Den äldsta skriftliga källa som omnämner Bråten är jordeboken från 1540. De registrerade - gravarna vid Bråten indikerar emellertid att det även ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Samradsredogorelse

  1 Samrådsredogörelse Detaljplan för Fiskrökeriet, Del av Mörmon 5:33 ... (H), ändras till verksamheter (Z) och centrum (C). Användningarna verksamheter och centrum preciseras till hamnrelaterade verksamheter respektive hamnrelaterade centrumverksamheter. ...

  Senast uppdaterad 2019-06-14

 • Samradsredogorelse--ny-skola-hammar

  1 Samrådsredogörelse Detaljplan för ny skola, - Hammar, Hammarö kommun 2018-09-19 Dnr ... h) hålls på vägen, och därmed görs mindre attraktiv som smitväg. (Det är ju även boende på vägen som kör fort fort redan idag givetvis.) Min förhoppning ...

  Senast uppdaterad 2018-10-03

 • Mtu-hammar-1 90-rev-1

  re p o 0 0 1 .d o c x ... H g N ick el N i Va na din V Zin k Zn PA H :e r PA H -L PA H -M PA H -H Plats Enhet % m g/ kg TS m g/ kg TS m g/ kg TS m g/ kg TS m g/ kg TS m g/ kg TS ...

  Senast uppdaterad 2018-04-13

 • Bilaga förutsättningar FÖP RUD antagandehandling

  Fördjupning av översiktsplanen för Rud Hammarö kommun, Värmlands län Bilaga Förutsättningar - 2014-05-12 2 FÖRUTSÄTTNINGAR ... h, men på flera ställen sänker vägens - kurvighet hastighen. Trafikflödet på väg 561 är idag mellan 1090 och ...

  Senast uppdaterad 2014-11-18

 • Klipp häcken och rädda liv

  KLIPP HÄCKEN DU KAN RÄDDA LIV HAR DU TÄNKT PÅ ATT ... H am m ar ö kom m un, 20 13 VAD SÄGER LAGEN? Som fastighetsägare har du vissa skyldigheter. Fastighetsägare ska se till att växtlighet på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2019-08-16

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2019-04-25