Sök på hammaro.se

138 träffarh inom hela webbplatsen

 • Rud.bilaga-4.kulturmiljoutredning

  Kulturmiljöutredning vid Rud, Hammarö kommun 1 Kulturmiljöutredning vid Rud - Hammarö socken & kommun ... h, 0,5 m br, - 0,2 m tj [o-v], - uppallad av 6 - stenar 0,1- - 0,65 m st - stenar. Skogsmark Barrskog o-sluttande - hällmark. - intill - Vänern ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Gråberg 1 4 Skola Östra Bärstad planb laga kraft

  Vy över området sett från nordöst - Detaljplan för DEL AV GRÅBERG 1:4 NY SKOLA ÖSTRA BÄRSTAD ... h a m p in jo n M u ss e ro n v vägen Murkelvä gen K an ta re llv äg en Ö st ra N o rr a Bärst aväg en L ö vn ä sv ä g e n K v is t- Mossv ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Protokollsregister-folkskolestyrelsen-1955-1959

  Ur Protokoll, Folkskolestyrelsen, Volym A1: 6, 1955-1959* Protokollsregister, Hammarö Köping - De fullständiga protokollen finns ... h. Redaktionsutskott för Skol och Hem i. Tillsynsmän för respektive skolor § 5 Tjänstledighet Lindberg § 6 Tjänstgöringsbetyg ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Rapportbearbetning Carina 2

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING - 1. Inledning ... 2 - 2. Syfte och metod ... 3 3. Områdesbeskrivning ... h. - Den äldsta skriftliga källa som omnämner Bråten är jordeboken från 1540. De registrerade - gravarna vid Bråten indikerar emellertid att det även ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Klipp häcken och rädda liv

  KLIPP HÄCKEN DU KAN RÄDDA LIV HAR DU TÄNKT PÅ ATT ... H am m ar ö kom m un, 20 13 VAD SÄGER LAGEN? Som fastighetsägare har du vissa skyldigheter. Fastighetsägare ska se till att växtlighet på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem ...

  Senast uppdaterad 2019-06-19

 • Samradsredogorelse

  1 Samrådsredogörelse Detaljplan för Fiskrökeriet, Del av Mörmon 5:33 ... (H), ändras till verksamheter (Z) och centrum (C). Användningarna verksamheter och centrum preciseras till hamnrelaterade verksamheter respektive hamnrelaterade centrumverksamheter. ...

  Senast uppdaterad 2019-06-14

 • DETALJPLAN FÖR

  Detaljplan för FISKRÖKERIET Del av MÖRMON 5:33 HAMMARÖ KOMMUN ... (H), ändras till verksamheter (Z) och centrum (C). Användningarna verksamheter och centrum preciseras till hamnrelate- rade verksamheter respektive hamnrelaterade centrumverksamheter. ...

  Senast uppdaterad 2019-06-13

 • Dp-sundholmen-granskningsutlatande

  2018-08-22 Sida 1 av 15 Detaljplan för Sundholmen Västra, Hammarà ... h. - (RH2000) bedöms vara rimlig för tillfartsväg och en stor del vägar inom planområdet, 2018-08-22 Sida 2 av 15 då vägen mot vattnet (Mörtskärsvägen) ska ligga lägre ...

  Senast uppdaterad 2018-11-01

 • Samradsredogorelse--ny-skola-hammar

  1 Samrådsredogörelse Detaljplan för ny skola, - Hammar, Hammarö kommun 2018-09-19 Dnr ... h) hålls på vägen, och därmed görs mindre attraktiv som smitväg. (Det är ju även boende på vägen som kör fort fort redan idag givetvis.) Min förhoppning ...

  Senast uppdaterad 2018-10-03

 • Mtu-hammar-1 90-rev-1

  re p o 0 0 1 .d o c x ... H g N ick el N i Va na din V Zin k Zn PA H :e r PA H -L PA H -M PA H -H Plats Enhet % m g/ kg TS m g/ kg TS m g/ kg TS m g/ kg TS m g/ kg TS m g/ kg TS ...

  Senast uppdaterad 2018-04-13