Sök på hammaro.se

248 träffarf inom hela webbplatsen

 • Plankarta A2-L

  47 49 45 47 47 46 47 48 ... f 1 f 1 m 1 m 1 b 1 b 1 medelscisterner Fastighetsgräns Vägkant Staket Slänt Strandlinje Stödmur Traktgräns GRUNDKARTANS BETECKNINGAR Grundkarta tillhörande detaljplan för Del av Mörmon 5:33 Värmlands län Hammarö ...

  Senast uppdaterad 2019-06-14

 • Ks 160314.docx

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen ... f. socialchef 2016-02-29--03-20 - Kommunstyrelsens beslut - Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns - _ - HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20

 • A1-L PLANKARTA

  TÄT SKOG TÄT SKOG TÄT SKOG TÄT SKOG ... f 1 b 1 n 1 n 2 1 e 20 B 5,0 d 1200 1 1 p f 1 b 1 n 1 n 2 1 e 20 1 5,0 d 1500 1 1 p f 1 b 1 n 1 n 2 m 1 1 e 20 1 5,0 d ...

  Senast uppdaterad 2019-02-26

 • Bedomning-djupangen-mormon

  Fjällbacka 2016-05-20 Sida 1 av 6 Djupängen Mörmon 5:33 ... F-skatt 457 40 Fjällbacka 0709 599 648 Org.nr: 769626-9716 Fjällbacka 2016-05-20 Sida 2 av 6 det besiktade området tämligen plant och ofta fuktigt. Resultaten av fältbesiktningen framgår ...

  Senast uppdaterad 2019-02-26

 • Laga-kraft-plankarta

  B B B B NATUR NATUR u a 1 E ... f 1 p 1 9 b 1 d 1 e 1 f 1 p 1 25-30 25-30 25-30 25-30 25-30 55 55 55 55 55 56 58 56 56 55 55 57 58 57 56 57 56 56 61 61 61 59 59 59 59 58 59 59 58 ...

  Senast uppdaterad 2019-02-26

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2019-02-13

 • Plankarta A2-L

  47 46 46 46 48 46 47 49 ... f 1 e 20 1 p 1 4,5 B 23-30 fril. f 1 e 20 1 p 1 4,5 B 23-30 fril. f 1 e 20 1 p 1 4,5 Grundkarta tillhörande detaljplan för Del av Östra tye 1:76 Sundholmen Värmlands län Hammarö kommun Fastighetsredovsningen hämtad från ...

  Senast uppdaterad 2018-11-03

 • Nvi v120 7459

  Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan Hammar 1:6, Hammarö Version 1.20 ... F ... 11 6 Naturvärdesobjekt och landskapsobjekt ...12 6.1 Delområde A ... 14 6.2 Delområde E ...15 6.3 Landskapsobjekt 1...16 6.4 Värdeelement 2 ... 17 7 Referenser: ...

  Senast uppdaterad 2018-10-03

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2017-01-04

 • Protokoll-svn-2017-03-29 2

  Sammanträdesprotokoll Servicenämnden 2017-03-29 Tid och plats 29 mars 2017 ... f.d. Trofédepån 2017/89 12 § 48 Omfördelning av investeringsmedel - blomsterträd 2016/154 13 § 49 Omfördelning av investeringsmedel - gatljus Karlstadsvägen 2016/154 ...

  Senast uppdaterad 2017-08-29