Sök på hammaro.se

234 träffarf inom hela webbplatsen

 • Sammantädesprotokoll

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2019-09-19 1 ... f.d. kolonin, i - Skoghall. AB Hammaröbostäder anhåller om ett godkännande för - att bygga etapp 1 samt en utökad kommunal borgen med 97 500 - tkr. ...

  Senast uppdaterad 2016-09-26

 • Ks 160314.docx

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen ... f. socialchef 2016-02-29--03-20 - Kommunstyrelsens beslut - Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns - _ - HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ...

  Senast uppdaterad 2016-03-21

 • Samradskarta

  50,427 50,611 50,492 50,193 50,366 50,816 50,811 50,540 ... f 1 f 2 7 n 1 e 1 n 2 p 1 3 3 n 1 e 1 f 1 f 2 p 1 n 2 E 150000 E 150000 E 150100 E 150200 E 150200 N 6580300 N 6580300 N 6580400 N 6580400 100 meter 90 80 70 60 40 ...

  Senast uppdaterad 2019-05-14

 • Plankarta A2-L

  47 49 45 47 47 46 47 48 ... f 1 f 1 m 1 m 1 b 1 b 1 medelscisterner Fastighetsgräns Vägkant Staket Slänt Strandlinje Stödmur Traktgräns GRUNDKARTANS BETECKNINGAR Grundkarta tillhörande detaljplan för Del av Mörmon 5:33 Värmlands län Hammarö ...

  Senast uppdaterad 2019-04-05

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2019-02-13

 • DETALJPLAN FÖR

  Detaljplan för Pastorsexpeditionen i Skoghall Del av LUNDEN 1:4 ... f.d. pastorsexpeditionen i Skoghall utan att påverka kulturmiljön kring kyrkan negativt. - Detta uppnås genom att markanvändningen ändras från kyrklig verk- samhet till centrum ...

  Senast uppdaterad 2019-01-12

 • Plankarta A2-L

  47 46 46 46 48 46 47 49 ... f 1 e 20 1 p 1 4,5 B 23-30 fril. f 1 e 20 1 p 1 4,5 B 23-30 fril. f 1 e 20 1 p 1 4,5 Grundkarta tillhörande detaljplan för Del av Östra tye 1:76 Sundholmen Värmlands län Hammarö kommun Fastighetsredovsningen hämtad från ...

  Senast uppdaterad 2018-11-03

 • Nvi v120 7459

  Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan Hammar 1:6, Hammarö Version 1.20 ... F ... 11 6 Naturvärdesobjekt och landskapsobjekt ...12 6.1 Delområde A ... 14 6.2 Delområde E ...15 6.3 Landskapsobjekt 1...16 6.4 Värdeelement 2 ... 17 7 Referenser: ...

  Senast uppdaterad 2018-10-03

 • Samradsredogorelse-2018-01-15

  1 Samrådsredogörelse Översiktsplan 2018 2018-01-15 Dnr 2013/105 2 ... 466f6a9c14e2f0659bbc544.html 9 Länsstyrelsen vill även uppmärksamma kommunen på att vissa miljöer och objekt kopplat till jordbruksmark kan omfattas av biotopskyddet. Exempel ...

  Senast uppdaterad 2018-10-03

 • Kommunens vision: kil på rätt spår

  beslutsdatum sign. ANTAGEN 2015-09-21 LAGA KRAFT 2015-10-16 översiktsplan för ... f.d. miljö- samordnare Karin Sandqvist, miljösamordnare Bertil Ahlin, GIS-ingenjör - Lars-Håkan Bengtsson, planeringsarkitekt Anna Lindstedt och kommunarki- tekt Karin ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24