Beslut i korthet Kommunfullmäktige

Det finns inga nyheter.