Ännu ett positivt årsbokslut för Hammarö kommun

30 april 2024

Prognosen för 2023 års budget var plus 9,4 miljoner. Årsbokslutet blev dock mycket bättre än så och visar ett resultat på 77,5 miljoner kronor. Glädjande för kommunen som i och med det behöver låna mindre och kan använda överskottet till kommande investeringar.

Två tjejer och två killar står och sitter tillsammans på en brygga. I bakgrunden sitter en mamma och ett barn och tittar ner i vattnet.

Förklaringen till det goda resultatet är flera.

– Analyserar man bokslutet ser man att flera intäkter är av engångskaraktär. Skatteintäkterna blev till exempel 20 miljoner mer än prognosen. Att Sverige skulle gå bättre än väntat var inget vi kunde veta sommaren 2022 då budgetprognosen togs fram, säger Solweig Gard.

Fler förklaringar till resultatet är 7,2 miljoner kronor mer i generella stadsbidrag under 2023 än man budgeterat med samt försäljning av tidigare villaförskolor och arrendetomter.

Plusresultat blir medel för kommande investeringar

Överskottet av budgetresultatet kommer att öronmärkas till kommande investeringar.

- Hammarö växer. Dels har vi en del stora lån att betala av för utav de nya skolor och förskolor som vi byggt och som är i byggnadsfas just nu. Sen vet vi att vi också har fler investeringar att göra, bland annat bygge av en vattenreservoar, berättar Solweig Gard. Så pengarna kommer väl till användning.

Enligt årsbokslutet uppgick låneskulden den 31 december 2023 till 1,6 miljarder kronor.

Hammarö växer och är nu 17.000 invånare

Hammarö var en av två värmländska kommuner som ökade i befolkning under 2023. Det berodde inte på födelsenettot, som var minus fyra personer, utan att fler flyttade in (941 personer) till kommunen än ut (820 personer).
Enligt årsbokslutet ger 100 nya kommuninvånare ökade intäkter till kommunen på cirka sju miljoner. Hammarö är nu uppe i ett invånarantal på 17.000 personer.

Årsbokslutet för 2023 antogs under kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2024.

Sidan uppdaterad: 2024-04-30