Sök på hammaro.se

62 träffarh bland sidor inom hela webbplatsen som ändrats efter 2018-07-23

 • Samradsredogorelse--ny-skola-hammar

  1 Samrådsredogörelse Detaljplan för ny skola, - Hammar, Hammarö kommun 2018-09-19 Dnr ... h) hålls på vägen, och därmed görs mindre attraktiv som smitväg. (Det är ju även boende på vägen som kör fort fort redan idag givetvis.) Min förhoppning ...

  Senast uppdaterad 2018-10-03

 • Klipp häcken och rädda liv

  KLIPP HÄCKEN DU KAN RÄDDA LIV HAR DU TÄNKT PÅ ATT ... H am m ar ö kom m un, 20 13 VAD SÄGER LAGEN? Som fastighetsägare har du vissa skyldigheter. Fastighetsägare ska se till att växtlighet på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem ...

  Senast uppdaterad 2019-06-19

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2019-04-25

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2019-03-14

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2019-02-26

 • PM/Rapport

  Hammarö Kommun Trafikutredning Anneberg, Hammarö kommun 180910 Datum ... (H). - Följande behov av parkeringsplatser vid skolan har räknats - fram: - Platser första etapp (300 barn) Platser vid möjlig utbyggnad (450 barn) Cykelparkering - 0,5 cpl/barn ...

  Senast uppdaterad 2018-10-03

 • Undersokning

  Undersökning om betydande miljöpåverkan Detaljplan för Nolgårdsvägen - Hammarà ... h. invändigt. 6 - m i diameter utvändigt. Jordkällaren är intakt. Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att ...

  Senast uppdaterad 2019-02-26

 • Bullerutredning-nolgard 2018-11-08

  2018-11-08 BULLERUTREDNING DETALJPLAN NOLGÅRD 1:21 M.FL. 2018-11-08 ... h) Skoghallsleden (väg 236) 11 310 9 60 / 80 4.2 KART- OCH TERRÄNGMATERIAL Digitalt höjdsatta kartunderlag, fastighetskarta från Metria. 5 BERÄKNINGAR Beräkningarna av buller ...

  Senast uppdaterad 2019-02-25

 • Granskningsutlatande

  1 Granskningsutlåtande Detaljplan för ny skola, - Hammar, Hammarö kommun ... h. Trafikflödet på Annebergsvägen kommer att öka kraftigt i takt med att Etapp 4 på Anneberg samt den nya förskolan byggs och blir klar. Det finns idag ingen gång och ...

  Senast uppdaterad 2019-01-07

 • Plats och tid

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden ... h på hela vägsträckan, samt tar fram en lokal trafikföreskrift för - förbud mot trafik med tung lastbil. Total kostnad uppskattas till 5 - 700 000 kr. - Beslutsunderlag ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20