Sök på hammaro.se

248 träffarf inom hela webbplatsen

 • Lagakraft-karta-rud-dalen

  4:176>2 4:160 4:160>2 4:162>2 3:1>3 4:166 4:165 ... f 1 f 1 B 5 b 1 d 1 e 1 f 1 B B 5 b 1 d 1 e 1 f 1 NATUR GATA 23-30 23-30 23-30 Skala: 1:1000 (A2) 100 meter 90 80 70 60 40 50 30 20 10 0 PLANBESTÄMMELSER GRÄNSBETECKNINGAR ANVÄNDNING AV ...

  Senast uppdaterad 2018-10-27

 • Plankarta A2-L

  4:128>2 4:218 3:1>9 4:205 4:202 3:1 ... f 1 27-45 p 1 15 m från vägmitt bakslänt dike vägmitt vägkant vägkant NATUR dagvatten e 20 d 1800 fril. 1 27-45 B 1 p 1 4,5 4,5 f 1 u u u u u 1 v fril. 1 v GRUNDKARTANS BETECKNINGAR Staket digitala registerkarta. ...

  Senast uppdaterad 2018-04-25

 • Mtu-hammar-1 90-rev-1

  re p o 0 0 1 .d o c x ... F 171214 Torrt 0,1-0,8

  Senast uppdaterad 2018-04-13

 • Dp-kloverud-1.24-lagakrafthandling

  Detaljplan för - KLÖVERUD 1:24 M.FL. - delar av KLÖVERUD 1:20 och KLÖVERUD ... F-6. År 7-9 finns på Mörmosko- lan, ca tre kilometer väster om planområdet. Hammarö gymnasieskola är en del av Karlstad-Hammarö gymnasie- skola. Gymnasieutbildningar ...

  Senast uppdaterad 2016-07-20

 • Riktlinjer-for-barn--och-ungdomsverksamhet-hammaro

  Hammarö kommuns riktlinjer för barn- och - ungdomsverksamhet Bakgrund Hammarö kommuns servicenämnd har antagit riktlinjer för barn ... f örening med barn- och ungdomsverksamhet som söker bidrag hos Hammarö kommun skall kunna redogöra för hur ...

  Senast uppdaterad 2019-09-26

 • Protokollsregister kommunalnämnden 1960-1963

  Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 11, 1960-1963* Protokollsregister, Hammarö Köping De fullständiga protokollen ... F. Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 11, 1960-1963* Protokollsregister, Hammarö Köping De fullständiga protokollen ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • DP Sörvikshamnen planbeskrivning laga kraft

  Sörvikshamnen - Detaljplan för DEL AV KLÖVERUD 1:20 M.FL - SÖRVIKSHAMNEN HAMMARÖ KOMMUN - ANTAGANDEHANDLING ... (f 3 ). Byggnadens golvnivå ska placeras på lägst +47 meter över havet (RH2000). - Bostäder [B] Bostäder längs Ringvägen - I anslutning ...

  Senast uppdaterad 2019-02-26

 • Pb-hammar-1 62-laga-kraft

  Detaljplan för Hammar 1:62 m.fl. Hammarö Kommun Värmlands Län Dnr ... (f 1 ) för att fördröja dagvatten samt harmonisera med omgivningen. Komplement- byggnadernas byggnadshöjd föreslås till högst 3,5 m. Inom användningen för bostadsändamål ...

  Senast uppdaterad 2017-12-22

 • Ks 160502.docx

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen ... f k - Grums kommun f k HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen - 2016-05-02 7 Justerandes sign Utdragsbestyrkande - Ks § 72 Dnr ...

  Senast uppdaterad 2016-05-16

 • Rfs-stadgemall-for-idrottsforeningar-v2.3 2015

  1 RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR v2.3 (Fastställd av Riksidrottsstyrelsen den 11 oktober 2013, och ... f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt ...

  Senast uppdaterad 2019-06-19