Sök på hammaro.se

234 träffarf inom hela webbplatsen

 • Forsäkringsbesked---olycksfall-2019

  Försäkringsbesked HAMMARÖ KOMMUN Kollekîv olycksfallsförsäkring Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever ... f) avseende skade vid insektsbeî utgår. - Undantag i PS210 pkt 5.1 g)-h) utgår. Protector Forsikring ASA - Västra Trädgårdsgatan ...

  Senast uppdaterad 2019-01-24

 • Rfs-stadgemall-for-idrottsforeningar-v2.3 2015

  1 RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR v2.3 (Fastställd av Riksidrottsstyrelsen den 11 oktober 2013, och ... f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt ...

  Senast uppdaterad 2018-10-26

 • Innehallsforteckning-biblioteksstyrelsen

  Innehållsförteckning 2009-07-08 HAMMARÖ KOMMUN Biblioteksstyrelsen A Protokoll A1 PROTOKOLL 1920--1970 5 ... FÖRVÄRVSKATALOGER 1902--1974 5 vol D2 LÅNTAGARJOURNALER 1924--1964 2 vol F Ämnesordnade handlingar F1 HANDLINGAR I SKILDA ÄMNEN 1912--1970 ...

  Senast uppdaterad 2018-10-26

 • Protokollsregister kommunalnämnden 1960-1963

  Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 11, 1960-1963* Protokollsregister, Hammarö Köping De fullständiga protokollen ... F. Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 11, 1960-1963* Protokollsregister, Hammarö Köping De fullständiga protokollen ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Kf-20161017

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige ... f k. HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2016-10-17 10 Justerandes sign Utdragsbestyrkande Kf § 84 Dnr 2015/38 829 - Svar ...

  Senast uppdaterad 2016-11-18

 • Batbussen-2018

  BRYGGA Daglig Daglig Daglig Daglig Daglig Daglig Daglig ... Ti,To,S M,O,F,L Ti,To,S M,O,F,L M-F Inre hamn 07.00 09.00 09.00 13.20 13.20 17.00 Hammarö Lövnäs 07.25 09.30 09.30 13.45 13.45 17.25 Jäverön I 10.20 I 14.35 Västra Långholmen 10.35 14:50 ...

  Senast uppdaterad 2018-05-31

 • Hammaro2030 6

  Vision Hammarö 2030 Skärgårdskommunen med framåtanda. Värmlands skärgård ... ö med livskvalitet och omtanke. Här f nns närhet och utrymme. Generationer bor och möts i trygghet. Nära till Vänerns vågor

  Senast uppdaterad 2018-10-26

 • Detaljplan-for-nolgard-1.planbeskrivning

  1 SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR NOLGÅRD 1:245 M FL HAMMARÖ KOMMUN - VÄRMLANDS LÄN - PLANBESKRIVNING - HANDLINGAR ... F n finns inga planer på - ytterligare bebyggelse. I planbestämmelserna föreslås en största byggnadsarea om 25% av - fastighetens ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Redovisning av anläggningstillg. 2014 Hammarö.docx

  Revisionsrapport Anläggningsredovisning Stefan Fredriksson - Cert. kommunal revisor September 2014 Hammarö - kommuns revisorer Anläggningsredovisning September 2014 - Hammarà ... f) ackumulerade nedskrivningar, - g) uppgift som gör det möjligt att ...

  Senast uppdaterad 2015-02-12

 • Atervinningscentralen.folder

  Här får du lite mer fakta Under 2010 tog vi ocksà ... f ön st er M öb le r, m ad ra ss er R is & gr en ar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Lampor P Frigolit Container nr 1: Metallskrot/Järn Här lägger du exempelvis kastruller, bestick, stekpannor, ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09