Sök på hammaro.se

225 träffarf inom hela webbplatsen

 • Avc---bilaga-3---dagvattenledningar

  Eilage tl - ttr$rrtten!ruDmroch uuopp Dnr ZOloIZEC I H antverks 1 Utlopp ..-. #- '.'-'- o ..Ae'e' '-'- \ I i . -f -o '-'- o 1 I i i I i I i i I I I l i ö I I 5 54 Dagvattenbrunnar 7 _ _L .+.-. i ! I I I ! \ \ \ I I I I l1 1:6 I L* \ I i ...

  Senast uppdaterad 2019-12-02

 • Trygghetsboendet.broschyr

  JAG ÄR ÖVER 70 TRYGGHETSBOENDE I LILLÄNGSHAMNEN FÖR DIG ÖVER 70 ... F G ST G 2 ROK 60 m2 BALKONG BAD SOV1 HALL KÖK KÖK SAMVARO 0 1 2 3 4 5 2 rok 60 m2 totalt 5 st våning 2-6 Skala 1:100 (avvikelser kan förekomma) Skala 1:100 (avvikelser kan förekomma) ...

  Senast uppdaterad 2019-06-19

 • Plan--och--bygglovstaxa

  Skriv text] [Skriv text] 1 MARS 2011 Plan- och bygglov ... f.). Version 2011-01-26 12 Administrativa rutiner Kommunfullmäktiges beslut om taxa Det framgår direkt av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen att det är kom- munfullmäktige som ska fatta beslut ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Hammar-ant-planb

  för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga enligt Boverkets föreskrifter. Då bostäderna kommer att fà ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Protokollsregister-folkskolestyrelsen-1955-1959

  Ur Protokoll, Folkskolestyrelsen, Volym A1: 6, 1955-1959* Protokollsregister, Hammarö Köping - De fullständiga protokollen finns ... f. Filmkommittén g. Musikkommittén h. Redaktionsutskott för Skol och Hem i. Tillsynsmän för respektive skolor ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Sammanträdesdatum: tisdag 19 januari, 1971

  Ur Protokoll, Folkskolestyrelsen, Volym A1: 5, 1952-1954* Protokollsregister, Hammarö Köping - De fullständiga protokollen ... f. överlärare § 137 Val av i.o. småskollärarinna § 138 Val av två i.o. folkskolläraretjänster § 139 Val av i.o. ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Framsida del 1

  översiktsplan för Hammarö kommun - FÖRDJUPNING FÖR DELEN TYEHALVÖN ... f. Kr, bestod nuvarande Tyehalvön av (-500 f.Kr) tre öar. Öarna besöktes troligen från fastlandet. Skärgårdslandskapet - bör ha givit goda förutsättningar för jakt ...

  Senast uppdaterad 2020-03-17

 • Bilaga 5 Naturvärdesinventering Rud, Hammarö1

  F % ) ) ( ) )& ' $ ( BA @> & ' 1 ( % ) ' # ' ( ' DA+ & 4 -7' * 4 -; " ) / G , G & 0' ( ( BA @B % BA > ' ( ( % ) / "0 ( (& / "0' 3 ) , (& ) ( 8> - % ) @ -C ' # ( ( ( % ' # ( BA > % BA @B % ' # ( % ' * ) , ) ' # ) ' A3 ' A$ ) ) % ' EA3 G , G ...

  Senast uppdaterad 2020-03-17

 • Plankarta A2-L

  4:128>2 4:218 3:1>9 4:205 4:202 3:1 ... f 1 27-45 p 1 15 m från vägmitt bakslänt dike vägmitt vägkant vägkant NATUR dagvatten e 20 d 1800 fril. 1 27-45 B 1 p 1 4,5 4,5 f 1 u u u u u 1 v fril. 1 v GRUNDKARTANS BETECKNINGAR Staket digitala registerkarta. ...

  Senast uppdaterad 2018-04-25

 • PM/Rapport

  Hammarö Kommun Trafikutredning Anneberg, Hammarö kommun 180910 Datum ... (F) planeras som tvärgående fickor - längs den nya gatan. Personalparkering (G) planeras i - anslutning till vändzonen (I) invid idrottshallen. Här kommer - även varuleveranser ...

  Senast uppdaterad 2018-10-03