Sök på hammaro.se

239 träffarf inom hela webbplatsen

 • Delarsrapport-2018-hammaro-kommun

  1 Delårsrapport 2018 Hammarö kommun Innehållsförteckning Viktigare händelser under perioden ... 3 Förvaltningsberättelse ... F-6 har hanterats. - Lokaler i centrum har hyrts in på grund av - kommunens behov av ytterligare - kontorslokaler. - Bärstads ...

  Senast uppdaterad 2018-12-19

 • Riktlinjer-for-serveringstillstand-och-tillsyn-enligt-alkohollagen-2017

  Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen - Beslutade av Socialnämnden 2016-12-15 - Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen ... F- skatt, moms och som arbetsgivare. Har företaget och - företrädarna redovisat ...

  Senast uppdaterad 2017-01-03

 • Protokollsregister kommunalnämnden 1960-1963

  Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 11, 1960-1963* Protokollsregister, Hammarö Köping De fullständiga protokollen ... F. Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 11, 1960-1963* Protokollsregister, Hammarö Köping De fullständiga protokollen ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Dag för Dag kalender 2016 s 1-10 ny

  Producerad av Scandinavia AB i samarbete med Karlstadsregionens näringsliv °Dag för dag 2016 ... f.d. sportjournalisten Mats Strandberg (känd från radion) att påbörja sin nya karriär som imitatör. Bilbingo Forshaga Tallmovallen 17:00. Bingo, ...

  Senast uppdaterad 2016-06-02

 • DP Sörvikshamnen planbeskrivning laga kraft

  Sörvikshamnen - Detaljplan för DEL AV KLÖVERUD 1:20 M.FL - SÖRVIKSHAMNEN HAMMARÖ KOMMUN - ANTAGANDEHANDLING ... (f 3 ). Byggnadens golvnivå ska placeras på lägst +47 meter över havet (RH2000). - Bostäder [B] Bostäder längs Ringvägen - I anslutning ...

  Senast uppdaterad 2019-02-26

 • Lagakraft-karta-rud-dalen

  4:176>2 4:160 4:160>2 4:162>2 3:1>3 4:166 4:165 ... f 1 f 1 B 5 b 1 d 1 e 1 f 1 B B 5 b 1 d 1 e 1 f 1 NATUR GATA 23-30 23-30 23-30 Skala: 1:1000 (A2) 100 meter 90 80 70 60 40 50 30 20 10 0 PLANBESTÄMMELSER GRÄNSBETECKNINGAR ANVÄNDNING AV ...

  Senast uppdaterad 2018-10-27

 • Pb-hammar-1 62-laga-kraft

  Detaljplan för Hammar 1:62 m.fl. Hammarö Kommun Värmlands Län Dnr ... (f 1 ) för att fördröja dagvatten samt harmonisera med omgivningen. Komplement- byggnadernas byggnadshöjd föreslås till högst 3,5 m. Inom användningen för bostadsändamål ...

  Senast uppdaterad 2017-12-22

 • Ks 160502.docx

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen ... f k - Grums kommun f k HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen - 2016-05-02 7 Justerandes sign Utdragsbestyrkande - Ks § 72 Dnr ...

  Senast uppdaterad 2016-05-16

 • Forsäkringsbesked---olycksfall-2019

  Försäkringsbesked HAMMARÖ KOMMUN Kollekîv olycksfallsförsäkring Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever ... f) avseende skade vid insektsbeî utgår. - Undantag i PS210 pkt 5.1 g)-h) utgår. Protector Forsikring ASA - Västra Trädgårdsgatan ...

  Senast uppdaterad 2019-01-24

 • Rfs-stadgemall-for-idrottsforeningar-v2.3 2015

  1 RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR v2.3 (Fastställd av Riksidrottsstyrelsen den 11 oktober 2013, och ... f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt ...

  Senast uppdaterad 2018-10-26