Underhåll

Gatubelysningen inspekteras fyra gånger om året av egen personal. Fel som utgör fara för liv och trafikskada åtgärdas inom ett dygn. Fel vid övergångsställe eller korsning, där flera lampor i rad är trasiga, åtgärdas inom 3-5 dagar. Fel på enstaka lampor åtgärdas vid ordinarie områdestillsyn. 

Den som äger en fastighet med träd eller buskar ska se till att dessa klipps om det behövs, så att ljuset når fram på gator, vägar och gång- och cykelvägar. Om du har frågor eller vill felanmäla en trasig lampa ringer du kontaktcenter på telefonnummer 054-51 50 00, eller använder våra e-tjänster/blanketter som finns i listan till höger.

Sidan uppdaterad: 2022-01-04