Gatubelysning

Hammarö kommun ansvarar för cirka 4 400 ljuspunkter i tätorten och på landsbygden. Trafikverket har ansvaret för belysningen utefter infarterna till Hammarö, väg 236 Hammaröleden, väg 557 Industrileden och väg 554 Dingelsundsvägen.  

För närvarande pågår arbetet med att byta ut natriumbelysning till Led-belysning. Kabelskåp och styrsystem byts även ut för gatubelysningen runt om på Hammarö. 

Sidan uppdaterad: 2022-05-11