Miljö- och byggnadsnämnden

Grunden för miljö- och byggförvaltningens arbete är miljö- och byggnadsnämndens tillsynsansvar enligt ett flertal lagstiftningar, bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, lagen om bostadsanpassningsbidrag, livsmedelslagen, tobakslagen, alkohollagen, lagen om sprängämnesprekursorer samt strålskyddslagen. Nämnden har även ett kontrollansvar enligt lagen om handel med receptfria läkemedel.

Personer som bygger.

Enligt det reglemente som kommunfullmäktige fastställde i december 2002 är miljö- och byggnadsnämnden en renodlad myndighetsnämnd som svarar för den prövning och tillsyn som kommunen ska genomföra.

Ledamöter och ersättare

Miljö- och byggnadsnämnden har fem ledamöter och fem ersättare. Nämnden sammanträder en gång i månaden, med undantag för juli månad.

 

Beslut i korthet Miljö- och byggnämnden

Det finns inga nyheter.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-02-14