Demenslotsen - Digitalt anhörigstöd

Demenslotsen är en digital vägvisare som ger dig som anhörig relevant information kring din närstående som har fått minnesproblematik, kognitiva svårigheter eller en demenssjukdom.

Film om Demenslotsen

Hur går jag tillväga för att använda mig utav Demenslotsen?

Demenslotsen är utformad så att den är lätt att använda i din mobiltelefon eller surfplatta. Den är en del av det digitala anhörigstödet En bra plats som är den digitala plattformen. Där skapar du ett användarkonto med ditt personnummer om du är folkbokförd i Hammarö Kommun (sparas inte), eller en aktiveringskod som finns bl a hos Hammarö kommun Kontaktcenter om du inte är folkbokförd i Hammarö kommun.

När du loggat in och skapat ett konto kommer du att få råd och tips beroende på var din närstående befinner sig i sjukdomsförloppet. Här kan du läsa om hur du ska tänka när du märker att din närstående inte längre beter sig som vanligt eller vart du kan vända dig för stöd under resans gång vid en demensdiagnos.

Här hittar du också vilket stöd som finns i Hammarö Kommun både för dig som anhörig och din närstående. Allt utformas efter just din och din närståendes situation.

 

Sidan uppdaterad: 2023-05-30