Information till dig som Hammaröbo med anledning av coronaviruset

20 september 2021

Hammarö kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här finns samlad information till dig som bor i vår kommun.

Pratbubbla med bokstaven i inuti

Denna sida med information uppdateras kontinuerligt.
(Senast uppdaterad 2021-10-20)

29 september börjar en mer normal vardag - så här öppnar kommunens verksamheter succesivt upp

Sedan en lång tid tillbaka har vi levt med restriktioner. Onsdagen den 29 september försvinner restriktionerna och flera verksamheter kan åter öppna upp. Här kan du läsa mer om vad som gäller för Hammarö kommun.

Flera allmänna råd för fullvaccinerade tas bort

Folkhälsomyndigheten bedömer att de allmänna råden (Håll avstånd, undvik trängsel och umgås hellre utomhus om möjligt) kan tas bort för alla som är fullvaccinerade från och med den 29 september.

Däremot så kommer rådet om att stanna hemma och testa sig vid symptom att finnas kvar. Det gäller både om du är vaccinerad eller ej. Detsamma gäller rådet om att fortsätta hålla en god handhygien.

Nya allmänna råd för ovaccinerade vuxna från 18 år och uppåt

Vuxna ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. Folkhälsomyndigheten har därför tagit fram nya råd specifikt riktat till vuxna ovaccinerade.

De nya råden innebär att vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig även fortsättningsvis ska hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Uppdaterade rekommendationer om provtagning från den 1 november

Den 1 november uppdaterar Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer om testning för covid-19 samt ändrar sina rekommendationer om hur länge man ska stanna hemma vid luftvägssymtom. I korthet handlar detta om att den breda testningen för allmänheten nu avslutas i och med att fullvaccinerade personer med symtom inte måste ta prov i normalfallet. En rad undantag finns, bl a för vård- och omsorgspersonal. För ovaccinerade gäller som tidigare att man ska testa sig vid symtom. 

För Hammarö kommuns verksamheter gäller följande:

  • Kontaktcenter öppnar åter upp för fysiska besök. Öppettider hittar du på vår webbplats.
  • Hammarö bibliotek öppnar upp för besökare och regeln om 15 min per besök tas bort.
  • Möjlighet till privata bokningar av kommunens lokaler för kalas och annat tillåts. Läs mer om bokning av lokal på vår webbplats.
  • Simhallen vid Sätterstrand öppnar åter upp för aktiviteter och allmänhetens bad.
  • Ishallen öppnar åter upp för allmänhetens åkning.
  • Träffpunkter öppnar åter upp aktiviteter för senior.
  • Öppna förskolan öppnar åter upp sin inomhusverksamhet för barn 0-5 år. Obs! Begränsat antal deltagare så boka din tid. Läs mer här!

 

Följande anpassningar kommer att finnas kvar

  • Anpassningar i skolan och förskolan, bland annat gällande att vårdnadshavare hämtar och lämnar utomhus gäller fortsatt inom vissa enheter.
  • Anpassningarna gällande besök på äldreboende, bland annat gällande att boka sitt besök gäller fortsatt.

Mer detaljerad information kommer succesivt från respektive verksamhet och på hammaro.se.

Information about coronavirus/covid 19 in other languages

Here you will find information about the new coronavirus in different languages.

Did you also know that www.hammaro.se can be translated? You'll find the tool for this in the top right corner of the page.

Information om covid-19 utifrån område

Läs mer om konsekvenserna av de nationella föreskrifterna och de allmänna råden för Hammarö kommuns verksamheter under respektive område.

Nyheter om covid-19

Sidan uppdaterad: 2021-10-21