Information till dig som Hammaröbo med anledning av coronaviruset

21 januari 2022

Hammarö kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här finns samlad information till dig som bor i vår kommun.

Pratbubbla med bokstaven i inuti

Denna sida med information uppdateras kontinuerligt.
(Senast uppdaterad 2022-02-08)

De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari

Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att läget är tillräckligt stabilt och kommer att avveckla smittskyddsåtgärderna från och med 9 februari. Pandemin inte är ännu inte över men eftersom den har gått in i en ny fas kan man börja ta bort smittskyddsåtgärderna mot covid-19.

Läs mer om vad som gäller på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Allmänna råd och rekommendationer som tas bort den 9 februari

  • Råden om anpassningar i kollektivtrafiken.
  • Du behöver inte längre använda munskydd vid resor i kollektivtrafiken
  • Rådet om att alla som kan ska arbeta hemifrån
  • Råden till arbetsgivare
  • Rådet till föreningar för kultur, idrott och fritid att avstå från att arrangera cuper och läger inomhus upphör.
  • Rekommendationen om delvis distansundervisning vid utbildning av vuxna

 

Rekommendationer som fortfarande gäller

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. 

 

Ändrad provtagningsindikation från den 9 februari

  • Ny provtagningsindikation fokuserar testning på personal och patienter inom hälso- och sjukvård och omsorg, men utelämnar den breda allmänheten.

Källa: Folkhälsomyndigheten.se

Nyheter om covid-19

Sidan uppdaterad: 2022-02-08