• 2019-05-10 Besök hos ICA Kvantum och Stora Coop
    Under veckan har vi varit på besök hos våra stora dagligvaruhandlare ICA Kvantum och Stora Coop på Nolgård. Båda besöken var berikande och givande att på plats få höra om utmaningar, visioner och önskemål.
  • 2019-05-10 Ny tobakslag från 1 juli 2019
    Från och med 1 juli 2019 börjar lagen om tobak och liknande produkter att gälla och ersätter den tidigare tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Den nya lagen syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter.
  • 2019-04-24 En lyckad företagsfrukost
    Under förra veckan var det företagsfrukost i Skoghalls Folkets Hus och digitalisering stod på agendan. Sebastian Van Den Bergen från Almi berättade om Digitalakademin och vilka vinster som företagare kan göra enkelt genom att gå kurserna digitalt via nätet
Fler nyheter