• 2020-06-16 Välkommen till Café Klarälven
    På Hammarö så finns flera unga entreprenörer. En av de senaste verksamheterna som startats upp är sommarcaféet Café Klarälven. Caféet med tillhörande glassbåt drivs av de två unga entreprenörerna och Hammaröborna Hugo Wahlsten och Edvin Filipsson som beslöt sig för att ta sig an verksamheten som ett sommarprojekt.
  • 2020-05-12 Sommar på ”öa” -vad kan vi göra?
    Vi är mitt i en pandemi och framtiden för många är oklar. Många av våra företagare har det svårt och kanske mest drabbad är besöksnäringen där branscher som restaurang, detaljhandel, transporter och aktivitetsföretag lider tufft. Men det vi vet är att med framtiden kommer en stundande sommar och en sommar där många laddar för ”hemester”.
  • 2020-05-06 Omställningsprocess för dig som är egen företagare
    Under den rådande coronapandemin drabbas många företagare hårt och många behöver just nu vrida och vända på sin verksamhet för att hitta nya affärsmodeller. I samarbete med Innovation Park erbjuder nu Nyföretagarcentrum omställningsprocessen ”Vi ställer om tillsammans” för att hjälpa företag vidare.
Fler nyheter