Sök på hammaro.se

10 träffartorghandel inom hela webbplatsen

 • Torghandel

  Om du vill bedriva torghandel på Hammarö är du välkommen att kontakta oss på kommunen via kommunens kontaktcenter, kontaktuppgifter finns till höger. När du fått en anvisad plats av oss ska du: lämna registreringsbevis, lämna F-skattsedel ...

  Senast uppdaterad 2019-03-04

 • Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Hammarö kommun

  Antagna av kommunfullmäktige den 2016-06-20, § 58 (dnr: 2016/138). § 1 - Torghandel får bedrivas på kommunen tillhörig mark inom på bifogade karta markerade - områden. Tillstånd från kommunens serviceförvaltning ska inhämtas för varje särskilt ...

  Senast uppdaterad 2021-10-01

 • Tillstånd, regler och tillsyn

  på den här sidan finns information om vilka verksamheter som kräver tillstånd och anmälningar i olika situationer i Hammarö kommun.

  Senast uppdaterad 2021-09-02

 • Kungörelse av lokala

  Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel ... torghandel gäller också kommunens föreskrifter om - torghandel. - 3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dess föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2 § andra - stycket ...

  Senast uppdaterad 2021-10-01

 • Lokala ordningsföreskrifter

  Lokala ordningsföreskrifter - Lokala ordningsföreskrifter Lokala ordningsföreskrifter för torghandel Regler för grävning i allmän platsmark Sidan uppdaterad: 2021-10-01 Dela på facebook Skriv ut Tipsa en vän - Ditt tips har skickats. Din väns ...

  Senast uppdaterad 2021-10-01

 • Protokollsregister kommufullmäktige 1964-1967

  Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:11, 1964-1967* Protokollsregister, Hammarö Köping De fullständiga protokollen finns ... Torghandelsstadga (bilaga nr. 10) § 16 Taxa för torghandel (bilaga nr. 10) § 17 Ersättningstaxa för hemhjälp ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Protokoll fört vid sammanträde den 13 januari 1960 med delegerade för behandling av ansökningar om familjebostadsbidrag

  Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 12, 1964-1965* Protokollsregister, Hammarö Köping - De fullständiga protokollen finns i Hammarö kommunarkiv. - * Då paragrafen (§) inte redovisas avses endast information om t.ex ... Torghandelsstadga ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20

 • Protokollsregister kommunalnämnden 1960-1963

  Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 11, 1960-1963* Protokollsregister, Hammarö Köping De fullständiga protokollen ... Torghandelsstadga § 153 Placering av tavlor § 154 Skrivelse (bilaga nr.60) § 155 Bostadsrättsföreningen Tallen, Tertiärlån ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Förslag

  GESTALTNINGSPROGRAM FÖR CENTRALA SKOGHALL stråket Lunnaparken - centrum ... "HANDELSPLATSEN" Idag Området rustades upp för några år sedan med ny beläggning och stenkistor för träd och planteringar. Tyvärr är det svårt att få något att växa ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Karta 3 FÖRSLAG indelat i områden

  Lunnaparken och entrén till centrum - även del av Åråsvägen Lunna parken fortsätter utvecklas ... Handelsplatsen - centrum, Åråsvägen och Clevevägen Centrum utgör handlarnas och restaurangernas utegård och dessa funktioner ska stärkas i området. ...

  Senast uppdaterad 2020-03-17