Sök på hammaro.se

9 träffartorghandel inom hela webbplatsen

 • Torghandel

  Om du vill bedriva torghandel på Hammarö är du välkommen att kontakta oss på kommunen via kommunens kontaktcenter, kontaktuppgifter finns till höger. När du fått en anvisad plats av oss ska du: lämna registreringsbevis, lämna F-skattsedel ...

  Senast uppdaterad 2024-02-26

 • Lokala-foreskrifter-for-torghandel-i-hammaro-kommun

  Lokala ordningsföreskrifter för - torghandel i Hammarö kommun Lokal föreskrift Dnr: 2023/184 Kommunfullmäktige, 2023-08-28 § 107 Dokumenttitel: Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Hammarö kommun. Typ av styrdokument: Lokal föreskrift ...

  Senast uppdaterad 2023-09-05

 • Tillstånd, regler och tillsyn

  på den här sidan finns information om vilka verksamheter som kräver tillstånd och anmälningar i olika situationer i Hammarö kommun.

  Senast uppdaterad 2023-04-06

 • Lokala ordningsföreskrifter för Hammarö kommun

  KS 2022/211

  Senast uppdaterad 2022-11-05

 • Protokollsregister kommufullmäktige 1964-1967

  Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:11, 1964-1967* Protokollsregister, Hammarö Köping De fullständiga protokollen finns ... Torghandelsstadga (bilaga nr. 10) § 16 Taxa för torghandel (bilaga nr. 10) § 17 Ersättningstaxa för hemhjälp ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Lokala ordningsföreskrifter

  Lokala ordningsföreskrifter - Lokala ordningsföreskrifter Lokala ordningsföreskrifter för torghandel Regler för grävning i allmän platsmark Sidan uppdaterad: 2021-10-01 Dela på facebook

  Senast uppdaterad 2021-10-01

 • Informationshanteringsplan-servicenamnden-2023-offentlig 2

  Informationshanteringsplan För servicenämnden i Hammarö kommun Diarienummer: 2023/132 - Antagen: Servicenämnden § 164, 2023-12-13 - Gäller ... torghandelsplatser utgör en del i detta. Processgrupp: - 6.4.0 Ledning-styrning- organisering av trafik ...

  Senast uppdaterad 2023-12-18

 • Protokoll fört vid sammanträde den 13 januari 1960 med delegerade för behandling av ansökningar om familjebostadsbidrag

  Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 12, 1964-1965* Protokollsregister, Hammarö Köping - De fullständiga protokollen finns i Hammarö kommunarkiv. - * Då paragrafen (§) inte redovisas avses endast information om t.ex ... Torghandelsstadga ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20

 • Protokollsregister kommunalnämnden 1960-1963

  Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 11, 1960-1963* Protokollsregister, Hammarö Köping De fullständiga protokollen ... Torghandelsstadga § 153 Placering av tavlor § 154 Skrivelse (bilaga nr.60) § 155 Bostadsrättsföreningen Tallen, Tertiärlån ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09