Sök på hammaro.se

99 träffarenskilt och avlopp inom hela webbplatsen

 • Vi rekommenderar:

  Avlopp

  På den här sidan finns information om hur Hammarö kommun hanterar vatten och avlopp.

 • Enskilda avlopp

  På den här sidan finns information om hantering av enskilda avlopp.

  Senast uppdaterad 2020-01-16

 • Vatten och avlopp

  På den här sidan finns information om hur Hammarö kommun hanterar vatten och avlopp.

  Senast uppdaterad 2020-02-13

 • Kommunalt vatten och avlopp

  Här kan du läsa om hur det fungerar med kommunalt vatten och avlopp, samt vilka avgifter som gäller.

  Senast uppdaterad 2020-01-16

 • Enskilt vatten

  På den här sidan finner du information om vatten i enskilda brunnar.

  Senast uppdaterad 2020-01-16

 • Frågor och svar om bygga

  På den här sidan kan du ta del av vanliga förekommande frågor gällande bygglov och dylikt.

  Senast uppdaterad 2019-11-21

 • Bygga och bo

  Är du en av alla ... avlopp, renhållning och fiber - E-tjänst Blankett Favorit Enskilt avlopp - Ansökan/anmälan Blankett Kvalitetsförsäkran vid färdigställt avlopp Blankett Servisanmälan VA Blankett Vattenmätaravläsning 0 Till e-tjänsten ...

  Senast uppdaterad 2020-02-18

 • Miljö och energi

  Under denna kategori finns e-tjänster kopplade ... avlopp - E-tjänst Blankett Favorit Enskilt avlopp - Ansökan/anmälan Blankett Kvalitetsförsäkran vid färdigställt avlopp Blankett Felanmälan, fråga eller synpunkt - E-tjänst Blankett Favorit ...

  Senast uppdaterad 2020-02-18

 • Tillstånd & anmälningar

  på den här sidan finns information om vilka verksamheter som kräver tillstånd och anmälningar i olika situationer i Hammarö kommun.

  Senast uppdaterad 2019-03-04

 • Miljö- och byggnadsnämnden i korthet

  12 juni 2015 Under dagens möte den 9 ... enskilda avlopp. Bygglov för två flerbostadshus på Lillängen, Mörmon 5:33 - Ansökan avser nybyggnation av två flerbostadshus med p-platser och komplementbyggnader på avstyckning från fastigheten Mörmon ...

  Senast uppdaterad 2015-06-12

 • Ansökan, kladd ex för försök att göra ändringar/mr

  Sida 1 av 6 Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall ... ENSKILT AVLOPP Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Adress Postnummer och ort Tillståndsdatum för anläggningen Sökande (om ej samma som fastighetsägare) Namn ...

  Senast uppdaterad 2018-10-09