Sök på hammaro.se

77 träffarenskilt och avlopp inom hela webbplatsen

 • Vi rekommenderar:

  Avlopp

  På den här sidan finns information om hur Hammarö kommun hanterar vatten och avlopp.

 • Enskilda avlopp

  På den här sidan finns information om hantering av enskilda avlopp.

  Senast uppdaterad 2020-06-02

 • Vatten och avlopp

  På den här sidan finns information om hur Hammarö kommun hanterar vatten och avlopp.

  Senast uppdaterad 2020-05-27

 • Enskilt vatten

  På den här sidan finner du information om vatten i enskilda brunnar.

  Senast uppdaterad 2020-05-27

 • Frågor och svar om bygga

  På den här sidan kan du ta del av vanliga förekommande frågor gällande bygglov och dylikt.

  Senast uppdaterad 2020-07-07

 • Bygga och bo

  Är du en av alla ... avlopp, renhållning och fiber - E-tjänst Blankett Favorit Enskilt avlopp - Ansökan/anmälan Blankett Kvalitetsförsäkran vid färdigställt avlopp Blankett Servisanmälan VA Till e-tjänsten Blankett ...

  Senast uppdaterad 2020-10-20

 • Tillstånd & anmälningar

  på den här sidan finns information om vilka verksamheter som kräver tillstånd och anmälningar i olika situationer i Hammarö kommun.

  Senast uppdaterad 2020-06-24

 • Ansökan, kladd ex för försök att göra ändringar/mr

  Sida 1 av 6 Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall ... ENSKILT AVLOPP Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Adress Postnummer och ort Tillståndsdatum för anläggningen Sökande (om ej samma som fastighetsägare) Namn ...

  Senast uppdaterad 2018-10-09

 • Miljökonsekvensbeskrivning - Hästviken/Bråten

  Fördjupning av översiktsplan för HÄSTVIKEN - BRÅTEN HAMMARÖ KOMMUN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING - ANTAGANDEHANDLING - 2015-08-10 Laga kraft ... avlopp ... 22 6.5.1.2. Dagvatten ... 22 6.5.1.3. Strandskydd ... 22 6.5.2. Effekter och konsekvenser ...

  Senast uppdaterad 2020-03-17

 • Lokala hälsoskyddsföreskrifter - 070401

  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN - Dessa föreskrifter ... Enskilt avlopp 2 § Tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden krävs ... gäller kraven på tillstånd respektive anmälan för enskilda avlopp i - enlighet med 9 kap miljöbalken. - Värmepumpar 3 ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Att ansöka om tillstånd för värmepump

  På den här sidan kan du läsa om hur man ansöker om tillstånd för värmepump i Hammarö kommun.

  Senast uppdaterad 2020-07-07