Sök på hammaro.se

84 träffarenskilt och avlopp inom hela webbplatsen

 • Vi rekommenderar:

  Avlopp

  På den här sidan finns information om hur Hammarö kommun hanterar vatten och avlopp.

 • Enskilda avlopp

  På den här sidan finns information om hantering av enskilda avlopp.

  Senast uppdaterad 2021-03-05

 • Vatten och avlopp

  På den här sidan finns information om hur Hammarö kommun hanterar vatten och avlopp.

  Senast uppdaterad 2021-03-20

 • Enskilt vatten

  På den här sidan finner du information om vatten i enskilda brunnar.

  Senast uppdaterad 2020-12-02

 • Bygga och bo

  Här hittar du våra e-tjänster ... avlopp, renhållning och fiber - E-tjänst Blankett Enskilt avlopp - Ansökan/anmälan Blankett Kvalitetsförsäkran vid färdigställt avlopp Blankett Servisanmälan VA Till e-tjänsten Blankett Vattenmätaravläsning ...

  Senast uppdaterad 2021-05-16

 • Ansökan, kladd ex för försök att göra ändringar/mr

  Sida 1 av 6 Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall ... ENSKILT AVLOPP Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Adress Postnummer och ort Tillståndsdatum för anläggningen Sökande (om ej samma som fastighetsägare) Namn ...

  Senast uppdaterad 2018-10-09

 • Frågor och svar om bygga

  På den här sidan kan du ta del av vanliga förekommande frågor gällande bygglov och dylikt.

  Senast uppdaterad 2020-07-07

 • Miljökonsekvensbeskrivning - Hästviken/Bråten

  Fördjupning av översiktsplan för HÄSTVIKEN - BRÅTEN HAMMARÖ KOMMUN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING - ANTAGANDEHANDLING - 2015-08-10 Laga kraft ... avlopp ... 22 6.5.1.2. Dagvatten ... 22 6.5.1.3. Strandskydd ... 22 6.5.2. Effekter och konsekvenser ...

  Senast uppdaterad 2020-03-17

 • Ansökan, kladd ex för försök att göra ändringar/mr

  Sida 1 av 5 Hammarö kommun Box 26, 663 21 Skoghall Mörmovägen 5, Skoghall ... ENSKILD AVLOPPSANORDNING Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd SFS 1998:899 13 §,14§ Fastighetsbeteckning Sökande Fastighetsägare (om annan än sökande) ...

  Senast uppdaterad 2020-10-09

 • Översiktsplan-2018-laga-kraft

  Översiktsplan 2018 Hammarö kommun Dnr 2013/105 Antagen av Kommun fullmäktige ... enskildes möj- lighet till arbete med egen försörjning, samt göra insatser för att kunna rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens och säkra personalförsörjning- ...

  Senast uppdaterad 2020-03-16

 • Geting-lk-planbeskr-0414

  DETALJPLAN FÖR DEL AV SÄTTER 3:1 - GETINGBERGET NORRA DELEN HAMMARÖ ... avlopp Kommunalt vatten och avlopp saknas. Inventering av vattentäkter och enskilda - avlopp har utförts inom området. Av de 13 fritidshusarrendena har endast 4 egen borrad ...

  Senast uppdaterad 2016-08-16